Milisioneriñ maslahaty / monolog - Halanlaryma goş
Teswirleri:
558Gytyndan
Золушка
09.06.2019 / 12:48:12
Терпения ключ от рая

+0

Topban hakykatdan senmy gy ..okadym gowy eken maslahaty hayrly bolsun..
56Özümiziňki
Asuda_durmush
09.06.2019 / 12:57:54
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+0

Topban sen milisionermi ay näme diyseñem ........... şeýleräk bilen şeýleräk.

Ogurlyk hakda welin arada bir eşden wakam ýadyma düşdi. Gećiñ çöpürini ozal arzanjak alynýady. A indi 10 esse gymmat ýagny kilesi 650-700 (kone puldan ortaca baha ka wagt 800 manada cenli cykypdy) manat bolupdy. Gyrkym günleri bir pahyryñ 26 sanakdagy gećisini gije gyrkyp ogurlap gidiberipdirler. Otyryp otyryp gülkimem tutýa. Daş etsin...

195
Topban
09.06.2019 / 13:00:46
+2
Asuda_durmush, gyrkyp çöpürni alyp giden bolsa begensin. Gecisi bilen alyp giden bolsa naderdi)
1679Gytyndan
spagetti
09.06.2019 / 13:01:27
+2
Menä kamera, signalizasiýa goýdurmaly diýip aýdylar öýdüpdim😕. Hakykatdanam öñürti özüñ özüñi goromaly polisiýa, dogtara ýüz tutup ýörmez ýaly

666
Malvina
09.06.2019 / 13:27:45
+1
spagetti, uns berin... "uytgedip gurmak" yaly sozler bar. Bu hekaya sssr dowrunde yazylan bolmaly. Yada sho dowre bagyshlanylyp. Aslynda Milisioner hem sho dowurlerin sozi dalmi))
1679Gytyndan
spagetti
09.06.2019 / 13:31:37
+1
Men okanymda prikol hökmünde okadym. Ýöne häzirki döwüre seredip teswir ýazasym geldi. SSSR-da demokratiýa ýokda onsoñam
666
Malvina
09.06.2019 / 13:33:20
+1
Hawa. O tarapy hem bar. Yone demokratiki sistemalashyk pikirinde "ac acanlyk" bolan bolmagy mumkin. Garbacowyn dowrunde))
1679Gytyndan
spagetti
09.06.2019 / 13:36:59
+1
Dogrydyr
666
Malvina
09.06.2019 / 13:05:46
+3
Hehe. Yazybilipdir
666
Malvina
09.06.2019 / 13:06:56
+3
"Häzirki döwürde näme etjek bolsañ, aýdyp edibermeli ahyryn, ähli zada ýol berilýär. Ýurdumyzda demokratiýa gülläp ösýär. Hawa, demokratiýa! Aç-açanlyk! Şama-şaýyrdylyk! Wiý, neme, alternatiw! Kooperatiw!.."


Shu bolegi has haladym

195
Topban
09.06.2019 / 13:09:00
+2
Malvina, menem haladym, edil siziň yazyshynyz yaly gosha dyrnagyn (") icinde
355Hakyky dost
Elif
09.06.2019 / 15:19:14
Tell the truth and then run.

+1

Shu zatlary paÿlashmany bagryña basyp oturmak dogry dâl
206Gytyndan
ahrί 🌸
09.06.2019 / 18:40:10
Bir kişä ÿylgyrmak hem sadakadyr.😊

+0

Gülüp hezil etdim
460Betinden
Betoglan
09.06.2019 / 19:58:38
Geçmiśi unutda, geljege seret!

+0

Gowja mowzuk!
109Gytyndan
Mr.Banan
09.06.2019 / 20:44:52
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+0

Jurdekowyn bashgada kop tasirli monologlary bolmaly

1603Öwreniji
Foton
10.06.2019 / 10:23:08
+0
Mr.Banan,
1603Öwreniji
Foton
10.06.2019 / 10:23:47
+0
Ters gidipdir Mr.Banana
1603Öwreniji
Foton
10.06.2019 / 10:24:44
Bu-da geçer

+1

Bashda okamda "Millionerin maslahatydyr oydupdirina... :-)

206Gytyndan
ahrί 🌸
10.06.2019 / 10:31:04
+0
Foton, 😄
1848Täzeje
Exclusive_77
10.06.2019 / 13:58:49
+0
Aydylanlar dogry velin realist bolup hemme zady samyrdar yaly dovur dal bu vagt
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net