Doglan Gutly Bolsun @Gürgençli dostum!!! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1534Öwreniji
Mylayym..
08.06.2019 / 00:29:49
+3
Uzak yasasyn elmydama gorjegin geljegin bagtly gunlerde bolsun dunyanin in gowluklary sen durmusynda bolsun.

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 06:05:25
+1
Mylayym.., sagboluň
154
LIDER.
08.06.2019 / 00:38:29
+2
Uzak we manyly yasha

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 06:06:30
+0
LIDER., dost sagbol
419Öwreniji
Роза🌹
08.06.2019 / 00:39:49
Sen hiç ejizleme, Durmuş kyndyr ejizlere!!!

+3

Gutlayan janyn sag omrin uzak gorjegin dine gowlyk bolsun☺ yureginde beslan arzuwlaryna yet 🎉🎉🎂🎂

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 06:09:21
+1
Роза🌹, sagjabol
1498Täzeje
niyazberdiyeva
08.06.2019 / 00:44:45
+2
Doglan gunun bn gutlayan. Allajan ähli arzuwlaryna ýetirsin. Uzak ýaşa

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:42:23
+1
niyazberdiyeva, gutlagyň üçin minnetdar
1865Täzeje
Лунный цветок
08.06.2019 / 00:48:25
+1
Ýaşap ýadasaň aýdaýgyn

1644Özümiziňki
Yolagchy
08.06.2019 / 00:52:16
+1
Лунный цветок, bu näme diýdigiňiz bolýar? :
596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:49:49
+0
Лунный цветок, ilden üýtgeşik teswir ýazaýyn diýipsiň öýdýän
1865Täzeje
Лунный цветок
08.06.2019 / 22:56:58
+0
Ýaşap ýadan bolsaň aýdaý diýdim,aýdan bolsa dynç hem alaý diýjekdim
1865Täzeje
Лунный цветок
08.06.2019 / 22:59:43
+0
Ilden Üýygeşik dala, ýaşap ýadanňyz aýdan bolsaňyz arasynda dynç hem alaýgyn diýjekdim
1644Özümiziňki
Yolagchy
08.06.2019 / 23:29:45
+0
Özüňiz alaýyň.
281Gerekli
Asi
08.06.2019 / 00:56:19
Az seven gider sadece... Çok sevendir terk eden...

+5

Doglan günün gutly bolsun Gürgencli 🎂🎂🎂 ömrün uzun olsun. arzuların gerçek olsun 🎉🎈🎉🎈

373Hakyky dost
SerVi
08.06.2019 / 01:01:57
+2
Asi,
Manada tort ber
281Gerekli
Asi
08.06.2019 / 01:11:31
+1
tamam canım buyur 🍰😂
596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:42:48
+1
Asi, sagjabol
373Hakyky dost
SerVi
08.06.2019 / 00:57:18
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+3

ohtiiiiii doglan gunmi yetsip gelipdirney
Doglan gunun bilen dogan Alla uzak yas bersin janyn sag islerin ugruna bolsun!!!
haysy aydymy aydyp bereyin Ayna gyzymy

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:43:24
+1
SerVi, meň sazandamam getiripsiňa minnetdar
271Betinden
Pegas
08.06.2019 / 01:15:39
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+1

Uzak ýaş, armansyz ömür arzuw edýän.

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:43:48
+0
Pegas, minnetdar gardaşym
109Gytyndan
Mr.Banan
08.06.2019 / 04:59:56
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+2

Doglan gunun gutly bolsun uzak yash bagtly durmush arzuw edyan.

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:47:42
+0
Mr.Banan, sagjabol gardaşym
182Gerekli
Gumlygelin
08.06.2019 / 06:15:00
+1
Uzak we manyly ömür sürmek nesip etsin.

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:48:02
+1
Gumlygelin, sagbol
187Gytyndan
#Mira
08.06.2019 / 06:23:30
Gaplaň bir gezek ýüziňe arlar,güjik müň gezek arkaňdan hawlar...

+1

Uzak ýaşaň...iň agyr ýükiň abraý,sahylyk bn paýlaýanyň ýagşylyk bolsun.

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:48:46
+0
#Mira, ämin sagboluň
56Özümiziňki
Asuda_durmush
08.06.2019 / 06:27:59
ýeñil ýaly görünsemem agyrlygmy göterip bilmeýänler bar

+1

Ohh zyom 24 ýaş gutly bolsun

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:47:07
+0
Asuda_durmush, sagbol 24 däl 21
56Özümiziňki
Asuda_durmush
08.06.2019 / 11:19:36
+1
Goyaya 95 dalmi sen
596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 11:29:05
+0
Asuda_durmush, ýo 98.
460Betinden
Betoglan
08.06.2019 / 06:33:29
Geçmiśi unutda, geljege seret!

+3

Dost ÿašyñ uzyn bolsun!Allajan görjegiñ gowylyk bolsun!Saña durmušdada saytdaky ÿaly uly šöhrata eÿe bol.Doglan günüñ gutly bolsun!!!🍻🍰

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:50:52
+0
Betoglan, sagboluň gardaşym
170Hakyky dost
Durdyeva
08.06.2019 / 06:35:12
Я всегда ищу в людях только хорошее.Плохое они сами покажут!

+3

Uzak yasa janyn sag omrun uzak bolsun yylgyrys yaranyn bolsun!🎂🎁

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:52:09
+0
Durdyeva, sagbol Selbi
1083Betinden
zver1
08.06.2019 / 07:25:29
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+1

<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=Gurgencli">#Gurgencli</a></i></b></font> dade uzak yasa gorjegin gowluk aljagyn alkys bolsun! elmydama masgalana guwanyp yasa masgalanyzda hemise agzybirlik hokum sursun.


wiiiiii: yene bir zat durmsushda islendik problemany ozin coz baratan

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:52:48
+1
zver1, minnetdar sagbol gutlagyň üçin
556Gerekli
MILANA
08.06.2019 / 07:28:50
Özüňden özgä zar etme, Alla!

+2

Allanyň beren ömrüni saglyk bilen bile ýaşa!

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:53:23
+1
MILANA, ämin sagboluň
1612Täzeje
Wezir
08.06.2019 / 07:30:58
+2
Gutlayan. Şunça yaşa: 63819584

24Täzeje
Melike
08.06.2019 / 07:39:21
+1
Wezir, aylasana diýaymeli ekenin
1612Täzeje
Wezir
08.06.2019 / 07:48:51
+1
bor
596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:53:51
+0
Wezir, sagboluň
558Gytyndan
Золушка
08.06.2019 / 07:46:40
Терпения ключ от рая

+1

Omruñ yzak bolsun.! Allahyñ echilip beren omruni imanly manyly yasha saglyk .gowluk.beglik bilen
Dunya gowluklary yar bolsun..🍰🍸

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:54:15
+0
Золушка, sagjabol
24Täzeje
Melike
08.06.2019 / 07:51:03
"LÄ ILÄHE ILLALLAH"

+2

Saglyk abraý bagt esasanam durmuşda öz yzyň goýup gitmegňi arzuw etýän!

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:54:40
+0
Melike, minnetdar sagbol
1793
Bibi
08.06.2019 / 08:07:16
+1
Gürgençli zýom uzak ýaşa.Arzuwlaryña ýet.Çagyrmasañam barjakdyryn onno ;)

596Gytyndan
Gürgençli
08.06.2019 / 10:55:23
+0
Bibi, bolýa geliber gutlagyň üçin sagjabol

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net