Mowzuk

Tebigatdaky ösümlikler bilen tanyşmak gyzykly - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1120Täzeje
amancik
03.06.2019 / 09:51:16
+2
saol bratan paylasanyna

1083Hakyky dost
zver1
03.06.2019 / 10:04:21
+3
amancik, sag bol senem okanyna
1577Täzeje
murik
03.06.2019 / 09:52:18
+2
tehnologiya osya molodesssss

1083Hakyky dost
zver1
03.06.2019 / 10:04:33
+3
murik, howa bratan
940Hakyky dost
TNT
03.06.2019 / 10:42:17
Мечтай смело!

+2

Botanika baradaky temalary gowy goryan mena

1083Hakyky dost
zver1
03.06.2019 / 11:03:35
+3
TNT, drug
940Hakyky dost
TNT
03.06.2019 / 11:11:07
+2
zver1, sps yurejik uchin
1083Hakyky dost
zver1
03.06.2019 / 12:51:44
+2
TNT,
1083Hakyky dost
zver1
03.06.2019 / 12:51:59
+1
373Hakyky dost
SerVi
04.06.2019 / 03:40:29
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+1

ohti gyzykly mowzuk doredipsin molodess

1083Hakyky dost
zver1
04.06.2019 / 09:05:56
+2
SerVi, saol

Jen...
04.06.2019 / 09:31:28
+3
sagbolun paylashanyňyz uchin

1083Hakyky dost
zver1
04.06.2019 / 10:00:22
+1
Jen..., sanada sag bol okanyn un
111Özümiziňki
Ependi
05.06.2019 / 13:33:12
+2
Düýn Täşli Soltanowyň blogyndan okapdym bu temany. Programma gowy eken

596Betinden
Gürgençli
05.06.2019 / 19:06:57
+0
Ependi, blog saýty barmy?
111Özümiziňki
Ependi
05.06.2019 / 20:51:16
+0
Elbetde bar: http://tsoltanov.com/owrenmeli/app.html şu ýerden app programmasyny ýükleseň ýeterlik.
596Betinden
Gürgençli
05.06.2019 / 21:07:32
+0
Ependi, T.Soltanowy aýdypdyňyzmy, men adyny bilemokdym. Men bloglaryny programmasyndan dälde saýtyndan (blog.tsoltanov.com) okaýardym emma mende saýty işlemän galdy, saýtyň özi açylýar emma içki sahypalary açylman galýa. Onsoň saýtyny ýapandyr diýip ýördüm. Programmaň linkini bereniň üçin sagbol.
1644Gerekli
Yolagchy
05.06.2019 / 14:44:26
+1
Minnetdar dost gowy zatlary paýlaşýaň! Jandarlar barada hem magtymguly berýän gadjet barmyka? Mowzuk gowy ✌
596Betinden
Gürgençli
05.06.2019 / 16:01:35
+1
Programma ýükläp gördüňizmi? Programmada Türk dilem barmyka?

1083Hakyky dost
zver1
05.06.2019 / 18:30:51
+2
Gürgençli, dost yukalaba goremak
596Betinden
Gürgençli
05.06.2019 / 16:02:41
+1
Peýdaly, örän gerekli programma. Sagjabol paýlaşanyň üçin

1083Hakyky dost
zver1
05.06.2019 / 18:31:29
+2
Gürgençli, sog bol dos senem okanyn ucin
Soňky teswirler
Kepderi, ewway beylede oglanjyk bamay)... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:43)
Telwas, ok. Awtorada, su gosgysynada sylagym uly. Hawa gelsikrak bolupdyr. Men ozum gosgykan okamanson seylerak yazypdyryn.... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:28)
Ajap sözler!... dowamy
Edebiýat | Azajyk patriotizm :)
Mylayym (Bu gün, 18:04:28)
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
Dost seniň bu pikiriň ýalňyş öýdýän. Çünki birinjidenä terezi massa ölçeýän gural, ikinjidenem jisimiň agramy P=mg, g san hemişelik bolany üçin ony goýanyň goýmadygyň tapawudy ýok. Tereziň bir egni Ýe... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:59:21)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS