Tebigatdaky ösümlikler bilen tanyşmak gyzykly - Halanlaryma goş
Teswirleri:
1120Täzeje
amancik
03.06.2019 / 09:51:16
+2
saol bratan paylasanyna

1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 10:04:21
+2
amancik, sag bol senem okanyna
1577Täzeje
murik
03.06.2019 / 09:52:18
+2
tehnologiya osya molodesssss

1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 10:04:33
+2
murik, howa bratan
940Betinden
TNT
03.06.2019 / 10:42:17
Мечтай смело!

+1

Botanika baradaky temalary gowy goryan mena

1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 11:03:35
+2
TNT, drug
940Betinden
TNT
03.06.2019 / 11:11:07
+1
zver1, sps yurejik uchin
666
Malvina
03.06.2019 / 12:46:40
+4
Minus basyldy oydyan. Yalnysh gitdi. Bagyshlarsynyzda
1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 12:51:44
+1
TNT,
1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 12:51:59
+0
666
Malvina
03.06.2019 / 12:47:19
+3
Dowamly bolsun

1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 12:51:31
+0
Malvina,
666
Malvina
03.06.2019 / 12:48:12
+3
Osumliller bilen gyzyklanyanlar ucin hasda bahbitlidir

666
Malvina
03.06.2019 / 12:49:28
+3
Malvina, ösümlikler*
1083Betinden
zver1
03.06.2019 / 12:52:42
+0
Malvina,
373Hakyky dost
SerVi
04.06.2019 / 03:40:29
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+1

ohti gyzykly mowzuk doredipsin molodess

1083Betinden
zver1
04.06.2019 / 09:05:56
+1
SerVi, saol
10Özümiziňki
Jen...
04.06.2019 / 09:31:28
Owadan (ýerlikli) gürleýän adam hiç kimden erbet söz eşitmez..!

+2

sagbolun paylashanyňyz uchin

1083Betinden
zver1
04.06.2019 / 10:00:22
+0
Jen..., sanada sag bol okanyn un
111Täzeje
Ependi
05.06.2019 / 13:33:12
+2
Düýn Täşli Soltanowyň blogyndan okapdym bu temany. Programma gowy eken

596Gytyndan
Gürgençli
05.06.2019 / 19:06:57
+0
Ependi, blog saýty barmy?
111Täzeje
Ependi
05.06.2019 / 20:51:16
+0
Elbetde bar: http://tsoltanov.com/owrenmeli/app.html şu ýerden app programmasyny ýükleseň ýeterlik.
596Gytyndan
Gürgençli
05.06.2019 / 21:07:32
+0
Ependi, T.Soltanowy aýdypdyňyzmy, men adyny bilemokdym. Men bloglaryny programmasyndan dälde saýtyndan (blog.tsoltanov.com) okaýardym emma mende saýty işlemän galdy, saýtyň özi açylýar emma içki sahypalary açylman galýa. Onsoň saýtyny ýapandyr diýip ýördüm. Programmaň linkini bereniň üçin sagbol.
1644Özümiziňki
Yolagchy
05.06.2019 / 14:44:26
+1
Minnetdar dost gowy zatlary paýlaşýaň! Jandarlar barada hem magtymguly berýän gadjet barmyka? Mowzuk gowy ✌
596Gytyndan
Gürgençli
05.06.2019 / 16:01:35
Melikämiň gözleginde:)

+1

Programma ýükläp gördüňizmi? Programmada Türk dilem barmyka?

1083Betinden
zver1
05.06.2019 / 18:30:51
+1
Gürgençli, dost yukalaba goremak
596Gytyndan
Gürgençli
05.06.2019 / 16:02:41
Melikämiň gözleginde:)

+1

Peýdaly, örän gerekli programma. Sagjabol paýlaşanyň üçin

1083Betinden
zver1
05.06.2019 / 18:31:29
+1
Gürgençli, sog bol dos senem okanyn ucin
Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net