Mowzuk

Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly. - Halanlaryma goş
Teswirler:
40Gold
Gurbanmyrat
21.09.2020 / 20:57:16
Un futuro que busca temer, quedarse en el pasado

+1

3856Gold
ɢsʜ
21.09.2020 / 23:40:14
"Sen bar bolsaň, jennet maňa haramdyr!"

+1

4104Täzeje
Allaberdi.
22.09.2020 / 01:26:48
+0
O diýenleriñ üçin 1-nji oçyr vpn gerek
We ýene ýene zatlar gerek(hem türkmen dili hem ýok eken)
Iñ gowusy blog ýazmak isleseñiz size ullakan ýeñillik: "täze saýdymyzda" (adyny ýazsan ban'lanarmykam) öz şahsy grupbasyny açyp içinde islän zadyny islendik dilde "blog" edip açyp paýlaşyp bilersiñiz.
Şol bir wagtyñ özünde öz blogyñyzda wideolary we aýdymlary hemde birnäçe görnüşli(pdf, apk) faýyllary hem goşup paýlaşyp bilersiñiz!!!
Hormatlamak bilen UIO Group (:
Biz bilen ULGAMDA bol

145Gytyndan
Gerceknazar
22.09.2020 / 01:42:34
+0
Allaberdi., vpn gerek däl.Telefondanam açyp bolýar.
Soňky teswirler
Okap boldy namede bosa... dowamy...
Umumy bölüm | «Fortive» girdejisini artdyrar
Nowcha (Bu gün, 02:11:52)
Bu nebela solak renk... dowamy...
Umumy bölüm | «Pacific Biosciences of California» strategiýasyny işläp düzdi
Nowcha (Bu gün, 02:10:31)
Ýeňiljek oklaýar... dowamy...
Edebiýat | Poeziýaň degresinde
Nowcha (Bu gün, 02:09:39)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
TÜRKMENISTAN.
©JohnCMS