Mowzuk

Siziň hasabyňyz : manat
Mowzugy 1 sagatlyk vip etmek 0.10 manat.
Soňky teswirler
esenow2020, ol tereziler jisimiň otnositel massasyny berip bilenok. Mowzuk ahyrynda ýazypdym Arhimet güýji kiçi göwrümli jisimlerde onçakly uly täsir görkezmeýär diýip. Ýaňyşmasam orta mekdeple... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 18:42:13)
Ozalky teswirde gowrumi boyunça alyuminiy diyip yazypdyma.... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Best boy (Bu gün, 18:26:36)
MRX, agramy (P) deň, massa (m) deň däl... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 18:15:36)
Kepderi, ewway beylede oglanjyk bamay)... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:43)
Telwas, ok. Awtorada, su gosgysynada sylagym uly. Hawa gelsikrak bolupdyr. Men ozum gosgykan okamanson seylerak yazypdyryn.... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:28)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS