Mowzuk

ÝALŇYŞ!
bu ýer sen üçin däl!

Soňky teswirler
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
Dost seniň bu pikiriň ýalňyş öýdýän. Çünki birinjidenä terezi massa ölçeýän gural, ikinjidenem jisimiň agramy P=mg, g san hemişelik bolany üçin ony goýanyň goýmadygyň tapawudy ýok. Tereziň bir egni Ýe... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:59:21)
Diýmek sen bazardan 3kg kartoşka ölçedip alsak (çekuw daşlary demir bolany üçin) 3kg alanymyz däl diýjek bolýaňda... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
esenow2020 (Bu gün, 17:42:23)
MRX, "1kg tagta agyrmy, 1kg demir? Ikisem deň!" nädogry bolup çykdymy )... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
Espectro (Bu gün, 17:41:03)
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS