Meşhurlar
Dereje | Mowzuk | Teswir | Pikirler | Sowgatlar | Medallar | Ball
Durdyeva Ertirçi [off]  [4693 dereje]
Я всегда ищу в людях только хорошее.Плохое они сами покажут!

Elif Ýaşuly [off]  [4501 dereje]
Tell the truth and then run.

SerVi Betinden [off]  [3169 dereje]
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

Betoglan Betinden [off]  [2064 dereje]
Geçmiśi unutda, geljege seret!

zver1 Betinden [off]  [1738 dereje]
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

Friendship Betinden [on]  [1670 dereje]
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

reSSs..! Betinden [off]  [1593 dereje]
nik özgertmäne mejbur edenler.. by reSpect! :)

TNT Betinden [off]  [1571 dereje]
Мечтай смело!

Oraz_turkmen Betinden [off]  [1463 dereje]
Написано пером - не вырубишь топором

Anonimka Gold [off]  [1329 dereje]
Ýylgyryşlara seredip ýylgyrýan..........

Soňky teswirler
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net