Turkmeniň dostluk portaly

Meşhurlar
Dereje | Mowzuk | Teswir | Pikirler | Sowgatlar | Medallar | Ball
Durdyeva Ýaşuly [13s]  [5456 dereje]
Мне наплевать, что вы обо мне думаете Я о вас не думаю вообще!!!

Angel Gold [off]  [4732 dereje]
kiçijek ynam

Elif Ýaşuly [off]  [4532 dereje]
Tell the truth and then run.

SerVi Ertirçi [off]  [3788 dereje]
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

Ϋΰl Betinden [off]  [2912 dereje]
Mana edilen yagşylygam yamanlygam Allahdan gaytsyn. Minnetdar.

Pegas Gold [off]  [2849 dereje]
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

zver Betinden [off]  [2299 dereje]
Ýylgyrmagyň-aňyrsynda gamgynlygyň barlygyny.....

TNT Betinden [off]  [1827 dereje]
Мечтай смело!

reSSs..! Betinden [off]  [1616 dereje]
nik özgertmäne mejbur edenler.. by reSpect! :)

Oraz_turkmen Betinden [off]  [1476 dereje]
Написано пером - не вырубишь топором

Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS