Turkmeniň dostluk portaly

VIP Mowzuklar
Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin!
IMG Gitme! Gitsen guyz bolaryn olerin! Neylayin agaclar egse basyny? Otly bekedinden cykyp gidenson Namucin ovrulya garanky gija? Garlavaclar tutup saýyn gosuny Niradir bir yere ucup giden son, Elyaglyklar galgasanda namucin,…
awtor: Durdyeva | wagt: Bu gün, 08:30:49
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.+3
17:24
Webmoney hasabyňyza pul saldyrmak üçin biz bilen habarlaşyň. Ondan başgada Yandeks dengi, Payeer, paypal, play market, app market, wirtual kartalar we beýleki hyzmatlar hem bar. Habarlaşmak üçin jaň edip bilersiňiz!!! Tel: +99361823296 (Imo hem şu nomerde) Üns beriň!!! Täze VPN serwer hyzmaty!!!...
awtor: Bukja | okaldy: 282 | teswirler: 12

Aýakgap satýan iki adam.+10
13:00
Iri aýakgap kompaniýasy Afrika öz satyjysyny iş saparyna ugradypdyr. Bir hepde geçenden soň ýaňky satyjy öz ýolbaşçylaryna şeýle mazmunly hat ugradypdyr: “Meni bärden alyp gidiň, bärde aýakgap bazaryna zerurlyk ýok, hemmeler aýakýalaňaç gezýär!”. Biraz wagt geçenden soňra kompaniýa ýene-de bir synag...
awtor: Pazzek | okaldy: 86 | teswirler: 3

Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty+0
18:41
Salam hormatly agzalar. Size Webmoney wmz hasabyňyza pul salmak hyzmatyny hödürleýäris. Siz öz hasabyňyzy Altyn asyr operatory arkaly töläp alyp bilersiňiz. Bahalar: 10 wmz - 200 manat 20 wmz - 380 manat 50 wmz - 950 manat 100 wmz - 1800 manat Haýyş edýäris wmz satyn almak üçin biziň belgimize jaň...
awtor: Guwanch13 | okaldy: 25 | teswirler: 0

Futboll stawka!-1
20:54
???DOLLAR STAWKA ???"""" atly ???Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》? 100% prosent HALAL?》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! !...
awtor: Betoglan | okaldy: 72 | teswirler: 1

Sowal-jogap bäslešigi!+1
18:04
Salam Dostluk saytynyn màhriban agzalary!Biz sizi Taze açylan Bäsleşik bilen tanyš edÿän. Bäslešik 27.04-den 30.04.2019-a sagat 23:59-a çenli dowam eder.Bäslešigiñ jemi 01.05.2019 senede belli bolar. Bäslešikde iñ köp sowala dogry jogap beren ÿeñijä sowgat pulundan dašary 50 manat utuš gazanar. Bä...
awtor: Betoglan | okaldy: 249 | teswirler: 4

Futbol Stavka-2
13:38
Salam doslar kim futbol stavka goyussak bolso taze puldan 400 manat goyussak eger goyjak bolsanyz +99361759717 sms yazagan Stavka 100 present Halal...
awtor: ZOR YIGIT | okaldy: 72 | teswirler: 1

INTERNETDE REAL PUL+5
11:15
[b] """ ???DOLLAR STAWKA ???"""" atly ???Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》? 100% prosent HALAL?》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 125 | teswirler: 4

STAWKA TURKMENISTAN+3
22:29
[*][b][i][color=#03939b]Ilki bilen hemmäñize salam.Saýty myhman bolup okaýanlar we agzalar!!!! / Bu gün size STAWKA OÝUNLARYNA gatnaşasy gelýänlere bildirmekçi ! ! ! Häzirlikçe futbol boýunça stawka ýagny (utuş) oýny:; Indi bolsa size gysgaça hem-de sada görnüşde düşündirjek ! / ! Gündelik dünýä...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 197 | teswirler: 11

WMZ hasabynyzy dolduryng.+4
01:02
WMZ kartlary satyaryn. 10, 20, 50$ - lyk kartlar bar. Jan edip habarlashyp bilersiniz. +99361-344418 (Huseyin)...
awtor: asyrpay | okaldy: 206 | teswirler: 7

Clash of clans+0
18:40
Satlyk baza 10tx Full aljak adam hawarlashsyn dine imo yada tel +99361874181...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 91 | teswirler: 5

REKLAMA HYZMATY+2
09:23
salam dostlar imo programa usti bilen reklama hyzmaty peydalanyn admin +99361204217 mugt peydalanyn...
awtor: erkin1997 | okaldy: 167 | teswirler: 1

Internet usti bilen pul gazanmak+2
20:54
Salam hemmanize Internetde rubl gazanmak isleniz https://socpublic.com/?i=4224287&slide=1 we https://vktarget.ru/?ref=5307011 sul ssylkalaryn usti bilen registrasiya edip zadaniyalaryn usti bilen gazanyp bolya eger-de soragynyz yuze cyksa habarlasyn komek ederin arsi2001.aa@gmail.com...
awtor: Arslan11 | okaldy: 146 | teswirler: 0

Ülker stawkasy!Size sowgat berýär...+4
06:08
Salowmaleýkim hormatly dostluk agzalary we myhmanlary.Hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun!Men size gowy täzeligim bar.Ülker stawkasy size täze ýyl mynasybetli 02.01.2019 senede iň soňky sowgadyny paýlaýar.Men düýn ýeňiji boldum.şu gün sagat 22:00-a çenli stawka goýanlara täze ýyl baýramçylygy üçin...
awtor: Betoglan | okaldy: 136 | teswirler: 5

Oýun oýnap pul ishläñ!+0
12:42
Salam dostlar! Men sizlere añsat pul ishlemegi öwretjek. Bellik: Payyer, Qwi, Yandex-den gapjygy bolmadyklar okap azara galyp ýörmäñ! Oýun oýnap pul ishlenilýän saýt köp ýön Kolxoz.Net ýaly ynamly saýt ýok! Siz Kolxoz.Net saýtyna agza bolanñyzdan soñ size agza bolanñyza 500 moneta ýagny teññe berilý...
awtor: GALTAMAN | okaldy: 138 | teswirler: 4

Klik clublarda pul ishläñ!+0
12:24
Salam dostlar! Men bu gün size Klik clublarda pul ishlemegi öwretjek. Klik club bu täze saýt eýeleri üçin zor proýektdir. Käbir clik clublar öz saýtyna adam köpeltmek üçin pul töleýär. Pul ishlemek üçin siz klik cluba agza bolmaly we kabinetiñiziñ rus elipbiýinde <<Moy sayt>> girip <<Dobawit sayta>>...
awtor: GALTAMAN | okaldy: 93 | teswirler: 0

Trafik satyp pul ishläñ!+1
21:13
Salam dostlar! Men ZET-PRO2003. Size owal TRAFIK SATYP pul ishlemegi öwretjekdim, ýagny shu Dostluk.Ru saýtynyñ ADMINi ýaly. Gep köpeltmäýinde öwredäýin dostlar, diýmek bashladyk! TRAFIK bu bir siziñ ýönekeý internet üçin ulanýan KB,MB,GB-lar ýagny kilobaýt, megobaýt, gegobaýt-lardyr. TRAFIK nämeli...
awtor: GALTAMAN | okaldy: 178 | teswirler: 2

HAZYNA Futbol stawkasyna gatnaşyñ!+3
21:06
Essalowmaleýkim dostluk saýtynyñ agzalary.Meniň size gowy teklibim bar internet oýnap biderek Pul ýitirip ýörmäni goýup,ol puly imoda özūmiz gazanalyñ!Sizi Hazyna stawkasy òz bäsdeşlerini çagyrýar.Dostlar oýnanyña degýär.Şu saýta reklama edip bermegi haýyş etdi.Stawkanyñ şertleri.Şu günki boljak oýu...
awtor: Betoglan | okaldy: 135 | teswirler: 3

Bäsleşik akkaunty size garaşýar+15
11:51
Salam Dostluk saytynyn màhriban agzalary!Biz sizi Taze açylan Bäsleşik akaundyna çagyrýarys.Bu akkauntda siz Pul gazanyp bilersiniz!Munuñ üçin siz sowal bilmeli.Sowallaryñ 3 görnüşi hödürlenilýär: 1.Ýeñil 2.Orta 3.agyr. Siz şu sowallañ birini saýlamaly.Sowallar üçin hasabyñyzdan Ýeñil sowal üçin 1m...
awtor: Betoglan | okaldy: 399 | teswirler: 22

Umumy: 18

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
Şundanam bir goşgy bolarmy.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Salam al.Duzen.A.Aşyrowa
Sapa.H (Bu gün, 14:42:03)
Heheh:D... dowamy
Umumy bölüm | Degişme
Nirvana (Bu gün, 14:22:06)
AΫgΰl❁✿, Hemmelere gerekli mowzuk Aýgül sagja bol...... dowamy
Ylym-Bilim | Akyl taýdan ösüşimiziň «jellatlary»
I Know You (Bu gün, 14:12:21)
Akjemal, türkmençäni doly öwrenmek sapagy... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
I Know You (Bu gün, 13:53:12)
☪ ATAKAKA ۞, :ha:daaaa... dowamy
Ylym-Bilim | Onlaýn sapaklar
Balajyk (Bu gün, 13:04:05)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net