VIP Mowzuklar
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw…
awtor: Bukja | wagt: 19.06.2019 / 17:24:31
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Dostluk.Ru | Internet we programmirleme | Umumy bölüm | Sungat älemi | Jemgyýet we Ynsan | Internet biznes
Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.+2
17:24
IMG Salam hormatly agzalar, size amatly we oňaýly şekilde öz wmz hasabyňyzy doldurmak üçin öz hyzmatymyzy hödür edýän. Siz bizden "Altyn asyr" operatory arkaly töleg töläp WMZ satyn alyp bilersiňiz. Üns beriň!!! Diňe aşakdaky görkezilen sanaw...
awtor: Bukja | okaldy: 134 | teswirler: 7

Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň...+0
22:11
Salam ildeşler bu gün täze Türkmen saýty döredildi ol saýt size her bir owredýän zadyňyz üçin size pul töleýär. Gazanan pullaryňyzy TmCell belgiňiz geçiriler ýa-da WebMoney (WMR) hasabyňyza geçiriler. Doly okamak üçin Ertir.Ru saýtynda doly okap bilersiňiz....
awtor: altynyigit | okaldy: 14 | teswirler: 2

Aýakgap satýan iki adam.+10
13:00
Iri aýakgap kompaniýasy Afrika öz satyjysyny iş saparyna ugradypdyr. Bir hepde geçenden soň ýaňky satyjy öz ýolbaşçylaryna şeýle mazmunly hat ugradypdyr: “Meni bärden alyp gidiň, bärde aýakgap bazaryna zerurlyk ýok, hemmeler aýakýalaňaç gezýär!”. Biraz wagt geçenden soňra kompaniýa ýene-de bir synag...
awtor: Pazzek | okaldy: 67 | teswirler: 3

Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty+0
18:41
Salam hormatly agzalar. Size Webmoney wmz hasabyňyza pul salmak hyzmatyny hödürleýäris. Siz öz hasabyňyzy Altyn asyr operatory arkaly töläp alyp bilersiňiz. Bahalar: 10 wmz - 200 manat 20 wmz - 380 manat 50 wmz - 950 manat 100 wmz - 1800 manat Haýyş edýäris wmz satyn almak üçin biziň belgimize jaň...
awtor: Guwanch13 | okaldy: 10 | teswirler: 0

TmMasters.Ru-da ilkinji aksiýa geçirilýär!+0
22:05
Salam hormatly agzalar, biz 2019.06.1-ne TmMasters.Ru saýtymyzda ilkinji aksiýa geçirmegi meýilleşdirýäs. Aksiýanyñ şertleri we düzgünleri: 1. Aksiýa islendik agza gatnaşyp biler. 2. Aksiýa gatnaşmak üçin @Dayko nike ýüz tutmaly. 3. Aksiýada siz bize 10 gün içinde 10 sany makala ýa-da mowzuk taýýar...
awtor: dayko | okaldy: 35 | teswirler: 1

Futboll stawka!-1
20:54
💲💵💲DOLLAR STAWKA 💲💵💲"""" atly 📣📣📣Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》💯 100% prosent HALAL💯》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! !...
awtor: Betoglan | okaldy: 61 | teswirler: 1

Sowal-jogap bäslešigi!+1
18:04
Salam Dostluk saytynyn màhriban agzalary!Biz sizi Taze açylan Bäsleşik bilen tanyš edÿän. Bäslešik 27.04-den 30.04.2019-a sagat 23:59-a çenli dowam eder.Bäslešigiñ jemi 01.05.2019 senede belli bolar. Bäslešikde iñ köp sowala dogry jogap beren ÿeñijä sowgat pulundan dašary 50 manat utuš gazanar. Bä...
awtor: Betoglan | okaldy: 230 | teswirler: 4

Futbol Stavka-2
13:38
Salam doslar kim futbol stavka goyussak bolso taze puldan 400 manat goyussak eger goyjak bolsanyz +99361759717 sms yazagan Stavka 100 present Halal...
awtor: ZOR YIGIT | okaldy: 61 | teswirler: 1

INTERNETDE REAL PUL+5
11:15
[b] """ 💲💵💲DOLLAR STAWKA 💲💵💲"""" atly 📣📣📣Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ... 》》💯 100% prosent HALAL💯》》》》》》》 Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 112 | teswirler: 4

STAWKA TURKMENISTAN+3
22:29
[*][b][i][color=#03939b]Ilki bilen hemmäñize salam.Saýty myhman bolup okaýanlar we agzalar!!!! / Bu gün size STAWKA OÝUNLARYNA gatnaşasy gelýänlere bildirmekçi ! ! ! Häzirlikçe futbol boýunça stawka ýagny (utuş) oýny:; Indi bolsa size gysgaça hem-de sada görnüşde düşündirjek ! / ! Gündelik dünýä...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 181 | teswirler: 11

Salam hormatly dostluk.ru saýtynyň agzalary. Forum saýty hakynda agzap geçmekçi.+8
13:50
Bu gün sizi täzelenen Forum saýty hakynda agzap geçmekçi. Forum saýty öň sada diňe sorag jogap saýty bolupdy. Indi her bir ulanyjy forum saýtynyň üsti bilen pul gazanyp biljek ýagdaýa geldi. Ýagny hem öwrenip hem öwredip pul gazanyp bilersiňiz. Pul gazanmagyň usullary: Her bir ulanyjy täze tema aç...
awtor: zver1 | okaldy: 295 | teswirler: 8

WMZ hasabynyzy dolduryng.+4
01:02
WMZ kartlary satyaryn. 10, 20, 50$ - lyk kartlar bar. Jan edip habarlashyp bilersiniz. +99361-344418 (Huseyin)...
awtor: asyrpay | okaldy: 194 | teswirler: 8

Skript we Modullar söwdasy+0
12:16
Mowzugyň adyndan belli bolşy ýaly bu mowzukda özüňizde bar bolan skript we modullary satyp bilersiňiz. Bildiriş, şeýle görnüşde bolmaly: Ady: Nusga: Bahasy: Habarlaşmak üçin:...
awtor: DesinGer | okaldy: 53 | teswirler: 1

Clash of clans+0
18:40
Satlyk baza 10tx Full aljak adam hawarlashsyn dine imo yada tel +99361874181...
awtor: XalmuradoFF | okaldy: 82 | teswirler: 5

REKLAMA HYZMATY+2
09:23
salam dostlar imo programa usti bilen reklama hyzmaty peydalanyn admin +99361204217 mugt peydalanyn...
awtor: erkin1997 | okaldy: 154 | teswirler: 1

Internet usti bilen pul gazanmak+2
20:54
Salam hemmanize Internetde rubl gazanmak isleniz https://socpublic.com/?i=4224287&slide=1 we https://vktarget.ru/?ref=5307011 sul ssylkalaryn usti bilen registrasiya edip zadaniyalaryn usti bilen gazanyp bolya eger-de soragynyz yuze cyksa habarlasyn komek ederin arsi2001.aa@gmail.com...
awtor: Arslan11 | okaldy: 136 | teswirler: 0

Ülker stawkasy!Size sowgat berýär...+4
06:08
Salowmaleýkim hormatly dostluk agzalary we myhmanlary.Hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun!Men size gowy täzeligim bar.Ülker stawkasy size täze ýyl mynasybetli 02.01.2019 senede iň soňky sowgadyny paýlaýar.Men düýn ýeňiji boldum.şu gün sagat 22:00-a çenli stawka goýanlara täze ýyl baýramçylygy üçin...
awtor: Betoglan | okaldy: 125 | teswirler: 5

Oýun oýnap pul ishläñ!+0
12:42
Salam dostlar! Men sizlere añsat pul ishlemegi öwretjek. Bellik: Payyer, Qwi, Yandex-den gapjygy bolmadyklar okap azara galyp ýörmäñ! Oýun oýnap pul ishlenilýän saýt köp ýön Kolxoz.Net ýaly ynamly saýt ýok! Siz Kolxoz.Net saýtyna agza bolanñyzdan soñ size agza bolanñyza 500 moneta ýagny teññe berilý...
awtor: GALTAMAN | okaldy: 124 | teswirler: 4

Klik clublarda pul ishläñ!+0
12:24
Salam dostlar! Men bu gün size Klik clublarda pul ishlemegi öwretjek. Klik club bu täze saýt eýeleri üçin zor proýektdir. Käbir clik clublar öz saýtyna adam köpeltmek üçin pul töleýär. Pul ishlemek üçin siz klik cluba agza bolmaly we kabinetiñiziñ rus elipbiýinde <<Moy sayt>> girip <<Dobawit sayta>>...
awtor: GALTAMAN | okaldy: 82 | teswirler: 0

Trafik satyp pul ishläñ!+1
21:13
Salam dostlar! Men ZET-PRO2003. Size owal TRAFIK SATYP pul ishlemegi öwretjekdim, ýagny shu Dostluk.Ru saýtynyñ ADMINi ýaly. Gep köpeltmäýinde öwredäýin dostlar, diýmek bashladyk! TRAFIK bu bir siziñ ýönekeý internet üçin ulanýan KB,MB,GB-lar ýagny kilobaýt, megobaýt, gegobaýt-lardyr. TRAFIK nämeli...
awtor: GALTAMAN | okaldy: 163 | teswirler: 2

Umumy: 21
1 2 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar

Library Map

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net