“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Ylym-Bilim | Dunya Taryhy

Aý atlary barada - Halanlaryma goş

1420Özümiziňki
Ruhnama
16.04.2019 / 04:30:58
+0
Gaty gowy hemde gyzykly
680Öwreniji
Mekirje
16.04.2019 / 04:32:56
Не родись красиво-родись счастливо

+0

Sagja bol yatladanyn un.su zatlaram yatdan ykjakda wagtly wagtynda yatlap durmasan
373Betinden
SerVi
16.04.2019 / 05:32:32
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+0

Gyzykly maglumat bulary bilip goyan yagsy kop sagbol @Topban
805Betinden
Aýka
18.04.2019 / 11:01:05
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+0

Fewral aýy ölüm hudaýy Februsa bagyşlanypdyr. Şu aýda rimliler sadakalar beripdirler, özleriniň bu dünýäden öten golaý dogan-garyndaşlaryny ýatlapdyrlar. Bu aý gussaly aý hasaplanypdyr

Bah gussaly ay diysene. kemeldipdir şondan 28 bolupdyr pikirlendirji.

Gyzykly mowzuk eken
1058Özümiziňki
Firuza
18.04.2019 / 19:29:27
Adamlary bilesdiryan-duygular;ayyryan hem bolsa pikirlerdir.

+0

sagbolun yetirenize yone yene dunyanin yagny yer sarynyn doreysi barada mowzuk acsanyzzz......?????

Soňky teswirler

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow