“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Duýdansyz gelen setirler. - Halanlarymdan poz

666Betinden
Malvina
15.04.2019 / 20:29:42
kiçijek ynam

+1

Azat aganyn has gowy goshgulary hem bardy
11Täzeje
Kepderi
15.04.2019 / 20:34:03
+1
Gapyrga deý etimi
Sypyrdylar,iýdiler
Garynlary doýansoň
“Bir gury süňk”diýdiler
Itiň öňüne düşdüm
Gerekledi, gemirdi
Şu ýazanja setirlem
Maňa berlen ömürdi

(Şularýaly gowja setirem bolmaly))

11Täzeje
Kepderi
15.04.2019 / 20:37:41
+1
Men nobat belläpdim nobatym ýitdi
Şum ykbal ýenede keçjallyk etdi
Meň tabydym götermeli ýigitler
Maňa öz tabydyn göterdip gitdi
771Öwreniji
Awara
15.04.2019 / 20:45:15
+1
[b]Kepderi[
Sessiz aglamaklyk gör niçik agyr,
Dem almak kynlaşýar,öýken gysylýar,
Ýürek paralanýar, dilinýär bagyr,
Belki ömrüňden hem ýyllar kesilýär.

Ýaradan, meň senden bir dilegim bar,
Diýýärler, erkekler aglamaýarlar.
Ýöne sen aglatma hiç bir aýaly,
Erkek adamlaryň aglaýşy ýaly.

Azat Nurgeldiýew. /b],
481Gytyndan
Olýa
15.04.2019 / 22:08:35
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+1

Gowy gosgy setirleri.
680Öwreniji
Mekirje
16.04.2019 / 04:10:05
Не родись красиво-родись счастливо

+1

Gowja gosgular

Soňky teswirler

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow