“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Umumy dili tapjak bolsan. - Halanlarymdan poz

188Gytyndan
erklije [192s]
06.04.2019 / 19:38:56
Perisdejik

+0

666Betinden
Malvina
15.04.2019 / 20:06:47
kiçijek ynam

+2

Umumy dili tapjak bolsan oz dilini biraz dişlemeli bolarsyn.
Damel Taranon

Gaty dogry
326Täzeje
:)
15.04.2019 / 20:24:25
Bolanda näme?!

+0

Dlatonmy?
373Betinden
SerVi
16.04.2019 / 06:13:31
Doganyñ dost bolsun, dostuñ dogan!

+0

Hakyky sozler
1196Özümiziňki
Hatyja
16.04.2019 / 12:01:53
Adamyn elinde zat yok yaşadyanam ölduryanem Allahdyr.

+0

Brabo
805Betinden
Aýka
18.04.2019 / 08:50:52
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+0

Kopbilmişlik we gedemlik beygeltmän eysem peseldyar.

Bu dogry

Soňky teswirler

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)

Çynnakay soygi


Men pikirimce duynki onnunki yaz yagsy barda jala gelen yaly😀😀... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:35:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow