“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Şem. (sonetler çemeni) - Halanlaryma goş

39Özümiziňki
Yslam9546
06.04.2019 / 19:35:03
Ýoluň egriliginden däl, päliň egriliginden gork !!

+1

doneýin saňa

666Betinden
Malvina
06.04.2019 / 19:39:17
+1
Yslam9546, sag boluñ!
1242Gerekli
Beauty
15.04.2019 / 19:42:58
Время покажет кто верный, а кто временный🌚

+1

Eliniz saglyk

666Betinden
Malvina
15.04.2019 / 20:00:54
+1
Beauty, okanynyza minnetdar uyam
612Öwreniji
###zM
15.04.2019 / 20:00:49
sallanchakdan gachan

+1

Kimmyň awtory

666Betinden
Malvina
15.04.2019 / 20:02:18
+0
###zM, yazyk dura ashagynda
612Öwreniji
###zM
15.04.2019 / 20:04:03
+0
###zM, o kim o meni tanaýamyka men tanamadm wölü
612Öwreniji
###zM
15.04.2019 / 20:04:45
+0
Seni täglejekdm
666Betinden
Malvina
15.04.2019 / 20:09:34
+0
###zM, tanamok mena sizi
612Öwreniji
###zM
15.04.2019 / 21:06:05
+0
Ýa toje
192Özümiziňki
barca
16.04.2019 / 06:45:39
+1
Malvinam
561Özümiziňki
Khabib
17.04.2019 / 02:43:11
+1
👍👍👍👍👍👍👍👍

Soňky teswirler

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)

Çynnakay soygi


Men pikirimce duynki onnunki yaz yagsy barda jala gelen yaly😀😀... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:35:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow