“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Ýùrekdeśim kân gözlãnim💝 - Halanlaryma goş

206Gytyndan
🐼
06.04.2019 / 06:55:44
Dünÿä gowy adamlar bilen dolydyr… Eger siz olary tapyp bilmeseñiz özüñiz olardan biri boluñ!

+1

805Betinden
Aýka
06.04.2019 / 07:00:11
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+2

Yylgyr

Ýurekdeśim kan gozlanim
Yurekdesh tapmak kyn,tapayanda-da sana yad bashgalara yakyn
Minnetdar goşga.

170Hakyky dost
Durdyeva
06.04.2019 / 07:08:46
+1
Aýka ❁✿, sony bildim indi yone men ony yurekdes,hem syrdaś hasaplapdym
805Betinden
Aýka
06.04.2019 / 07:13:18
+2
Menem şeyle bolupdym,yone yurekdesh hasaplanyñ beylekilerdenem has beter dushunenok
1196Özümiziňki
Hatyja [6s]
06.04.2019 / 13:55:41
+0
Aýka ❁✿, wahey
558Özümiziňki
Золушка
06.04.2019 / 07:14:02
Терпения ключ от рая

+2

☝☝☝
214Özümiziňki
pamyk
06.04.2019 / 08:03:04
+1
Hakyky
1000Gytyndan
#Mekkan
06.04.2019 / 08:11:36
Özuni beyik saýan akmakdyr ALLAHDAN BEYIK ZAT YOKDYR

+3

DUÝDURUŞ!!!

Yürekdeş tapsañyz başgalaryna seredip sypdyrmañ tapanñyzam sizden gider başgalary bile gyzyklansañyz

1196Özümiziňki
Hatyja [6s]
06.04.2019 / 13:56:12
+0
#Mekkan, da
10Öwreniji
Jen...
06.04.2019 / 08:28:51
Помни: ВСЕ, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ, ИМЕЕТ ПРИЧИНУ.

+1goshgy u n minnetdar

170Hakyky dost
Durdyeva
06.04.2019 / 13:27:11
+1
Jen..., vip uvin sps🌹
556Özümiziňki
Nurana
06.04.2019 / 11:12:15
Özüňden özgä zar etme, Alla!

+1

8Özümiziňki
Berdiyevic [78s]
06.04.2019 / 13:57:55
Первая и лучшая победа - это победа над собой

+0

Ölaga

170Hakyky dost
Durdyeva
06.04.2019 / 18:41:09
+0
Berdiyevic, sen ölaga özem diliñi diśiñ añyrsynda sakla!
893Özümiziňki
Hanbeg.2
06.04.2019 / 15:14:26
Kim bolsanda bol.
\nBir gun bir da$yn yuzunde.
\nIki setir yazgy bolup galarsyn.

+0

Gowja gosgy
Adama hemi$e
maslahat gerek dal
goldaw berjek-el
dinlejek-gulak
du$unjek -yurek gerek.
188Gytyndan
erklije [22s]
06.04.2019 / 16:44:26
Perisdejik

+0

gowy gosgy un sps

Soňky teswirler

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy

Bukulyň


Dos seni tanamok yone senin etyanin batyrlyk dal, gaty gorme welin senin etyanin pankatyorlyk. Duyn mertsirap,yigitsirap, bir giden zat yazyp, bugunem adamlara agzyndan gelenini diymek batyrlyk daldir... dowamy
Erkin mowzuklar | Bukulyň
serdar123 (Bu gün, 10:53:49)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow