“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

"Bir söz bilen işin gördüň dünýäň-ä!.." - Halanlaryma goş

170Hakyky dost
Durdyeva
06.04.2019 / 04:21:48
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+3

Mahmal sözüň ýalyn bolup ýapyşdy —
Ýüregim endiräp, lagşady süňňüm,
Asman ýere gaçdy — dünýe gapyşdy.
Nebir günüm bardy.
Ah, nebir günüm!
805Betinden
Aýka
06.04.2019 / 06:15:01
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+1

Gowja goşgy ekeni
805Betinden
Aýka
06.04.2019 / 06:16:35
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+2

355Hakyky dost
Elif
06.04.2019 / 18:42:14
Tell the truth and then run.

+2

,,Bir söz bilen işin gördüň dünýäň-ä!"

,,Bir söz diýdiň — tutuş ynsan kowmunyň
müň ýyldanam zybanyna gelmejek"

Allanur Çaryÿew.

Soňky teswirler

Bukulyň


serdar123, hahahaha. Meniň erbet niýetim ýok. Hiç haçanam bolmaz :) :dovolen:... dowamy
Erkin mowzuklar | Bukulyň
Yolagchy (Bu gün, 11:39:01)

Sen gürrüñ gozgarsyñ goñşyñ gyzyndan.


Durdyeva, bagyshla..!... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Bolya zyýany ýok:) yenede yyldyzlardan yetirip dur)... dowamy

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow