“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Mr.Banandan yene biraz degishmeler... - Halanlaryma goş

1440Öwreniji
nazlije
31.03.2019 / 21:54:07
+0

856Öwreniji
anonimus
31.03.2019 / 22:07:02
+0
nazlije,
481Gytyndan
Olýa [213s]
31.03.2019 / 21:58:12
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+1

Hahaha gaty gyzykly degismeler gulip hezil etdimay
558Özümiziňki
Золушка [10s]
31.03.2019 / 22:22:46
Терпения ключ от рая

+0

Hehe Azat Donmez..👍
1010Öwreniji
Ferrari
31.03.2019 / 22:32:23
Dermansyz dert ÿok, Dertsiz adam ÿok.

+0

"Ūstunlige yetdi" "Ustunlik gazandy" aratapawut dushundirish kesgitleme çözdi;D ;D
1487Täzeje
Durdane [290s]
31.03.2019 / 22:48:35
+0
Gyzyklyja degismeler ýylgyrtdy
1138Täzeje
Charbo.
31.03.2019 / 23:02:54
+1
Firmadan çykyş berlen oglanlañ iñ söýgüli sözi "Ýadadym. Dynç aljak"
1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 23:14:04
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+3

53Özümiziňki
BAY-HAN [243s]
31.03.2019 / 23:20:17
+0
Bashlyk:
- Maral mana bir kofe etsene
- kofeni Latyn Amerikada edyaler,men dine tayynlayan
- Maraljan beyle akylly bolsan egzamindan gechip ishe girerdin,beydip kofe dashap yorman...

188Gytyndan
erklije [217s]
06.04.2019 / 16:40:08
Perisdejik

+0

hehe
39Özümiziňki
Yslam9546
18.04.2019 / 12:32:13
Ýoluň egriliginden däl, päliň egriliginden gork !!

+0

Azat Donmezow "Mayam" aydymynda "Gich bolmanka gel Mayam" sozuni 30 gezek dagy gaytalany uchin Rekordlar kitabyna girmane synanshdy...
1058Özümiziňki
Firuza
18.04.2019 / 20:47:27
Adamlary bilesdiryan-duygular;ayyryan hem bolsa pikirlerdir.

+0

Soňky teswirler

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)

Çynnakay soygi


Men pikirimce duynki onnunki yaz yagsy barda jala gelen yaly😀😀... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:35:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow