“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Dünýäde bir ynsana minnetdarlyk bildirmeli ynsan bar bolsa ol sensiñ mähribanym👭 - Halanlarymdan poz

612Öwreniji
###zM
31.03.2019 / 20:02:27
sallanchakdan gachan

+2

Eje eje eje.. Elbetde ene mähri,doga dilegi, her bir ynsana gerek elbetde ýöne näme üçin kaka hakda ýazýan az ejem başym sypap işe ugratsa kakam ýol öwredýär aýyrmasyn Allajan ikisindenem... Size ýagşydan ýagşy dileglerim köpdür bolaram Enshallah..

1024Täzeje
serdar123 [12s]
31.03.2019 / 20:07:03
+3
###zM, dogry diyyan. Name uchin ATA WATAN ENE TOPRAK diyilyanini gijiragem bolsa dushundim. Biz ejemizin garnynda osup ulanzagam asyl watanymyz kakamyzdyr.
1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 20:03:17
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+4

481Gytyndan
Olýa
31.03.2019 / 20:27:35
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+2

Eje mukaddesdir,mahribandyr.
558Özümiziňki
Золушка
31.03.2019 / 20:36:18
Терпения ключ от рая

+3

Ejeñ gezip yorka yeriñ yuzunde.
Ýaza barabardyr gyshyñ howasy.
Dogadan nep tapdym diýan bar bolsa.
Megerem shol doga ejañ dogasy.


Gowy yazylypdyr ejeleri nache wasp etsegem sozler az geler..
940Gytyndan
TNT [247s]
31.03.2019 / 20:42:12
+2
Ejem ejem ejem jan diya L. Mamedowa
170Hakyky dost
Durdyeva
31.03.2019 / 22:04:04
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+1

Jenkam vip ucin minnetdar!

Soňky teswirler

Sen gürrüñ gozgarsyñ goñşyñ gyzyndan.


Durdyeva, bagyshla..!... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Bolya zyýany ýok:) yenede yyldyzlardan yetirip dur)... dowamy

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow