“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

MAZARYSTANDA /Kerim Hally - Halanlaryma goş

1240Gytyndan
Simple Poet
31.03.2019 / 19:28:29
+4
Dunye pany her kim ony terk eder
Baý bolsun ýa garyp herkimem gider
Ýaşaýşynda köp kyn ýoly aşarlar
Gitselerde müdimilik kalbymyzda ýaşarlar
1024Täzeje
serdar123 [38s]
31.03.2019 / 19:31:21
+3
Inhalay goshgy.
481Gytyndan
Olýa
31.03.2019 / 19:35:06
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+3

1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 19:38:45
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+4

Kaka, onda neçüýn diri adamlar
Dürli gylyklara paýlanýarkalar?
Bulaň bary gowy ynsanlar bolsa,
Erbetler nirede jaýlanýarkalar?

bah #kerimhally malades gow gosgylar baray👍👍👍👍
1120Täzeje
amancik
31.03.2019 / 19:42:10
+2
awtor kop kop sag bol paylasanyna minetdar
805Betinden
Aýka
17.04.2019 / 14:11:29
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+0

Ol ýatan nähili adamdy, kaka? – Gyzyl deý adamdy, niýeti ýagşy.


Niyeti yagşy adamdan yamanlyk gelmez. Yene şular yaly gowy goşgy tapsan biz bilen paylaş.
++++++++++++++++++

Soňky teswirler

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow