“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Selbi dogan üçin goşgy. - Halanlarymdan poz

316Özümiziňki
Bezzza
31.03.2019 / 14:37:35
+1
Azajyk many mazmun gayrat edin, bolyan bolsa

Betinden
Umman
31.03.2019 / 14:45:06
+1
Bezzza, sen şony okamany ötersiň! ýüzüňe aýtdygym bolsun şuny düşdüňmi?
1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 14:38:16
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+2

Martyň ilki güni Gurbannazary,
Ahyrky gününde Sen deý Zenany,
Beripdir Türkmene barçaň ALLASY

bet dusupdir dos

Betinden
Umman
31.03.2019 / 15:03:45
+0
zver1, biri güni* (şu ýerini üýtgetdim dost)
558Özümiziňki
Золушка [227s]
31.03.2019 / 14:41:58
Терпения ключ от рая

+2

👍👍👍 dost diyeniñ sheyle bor..
1420Özümiziňki
Ruhnama [64s]
31.03.2019 / 14:52:44
+0
Berekella hemde guzel 😉😉😉😉

Betinden
Umman
31.03.2019 / 15:05:36
+0
Ruhnama, sagboluň dogan! Selbä hem ýarar diýip umyt edýän.
481Gytyndan
Olýa
31.03.2019 / 14:58:46
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+1

Gowy gosgy duzupsin tuweleme

Betinden
Umman
31.03.2019 / 15:07:16
+0
Olýa, minnetdar! Selbi hem halar diýip umyt edýän.
170Hakyky dost
Durdyeva
31.03.2019 / 17:22:27
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+0

Sagbol Tolkun dogan

Betinden
Umman
31.03.2019 / 17:52:49
+0
Durdyeva, bolýar! 🍻🍷🍹🍶☕🍵🍪🍰🍩🍦🍧🍨🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍣🍗🍖🍕🍝🍟🍱🍞🍜🍙🍚🍛🍲🍎🍌🍠🍘🍡🍢🍥🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍍🍓🍒🍑🍐🍉🍈🌰🌰🌸🌞🌝🌜🌛
1280Gerekli
^SeRDaR^ [44s]
31.03.2019 / 18:01:38
+1
Mowzukda: Sag bol awtor. Haladym. Halamadym. Ýetirip dur. Gowy tema ýaly teswirleri ýazmak gadagan.
1240Gytyndan
Simple Poet
31.03.2019 / 18:51:12
+0
1024Täzeje
serdar123 [279s]
31.03.2019 / 18:54:31
+1
Dos sen arasynda gowja gosgylar yazyan. Yone shular yaly gosgylaryn bilen olaram biderek etyan. Diyeli muny birinin doglan guni uchin yazdyn. Onarypsyn yashy uzyn bolsun. Yone onunden kim chyksa owjek bolup kosenip yormen bolanok. Hemem gynanyan gul yaly zehinli oglanlar kabir adamlaryn gozune girjek bolup beydip yormesine.

Betinden
Umman
31.03.2019 / 19:01:44
+1
serdar123, jemgyýeti saklaýan zat nämede diýeými? Bu ýagşy adamlara gadyr goýmakda-dyr. Jemgyýeti ýykýan zat nämede diýeýinmi ol özüňi özgelerden beýik tutmakda. Şahyrlyk bolsa ýagşylar üçin goşgy ýazmakdyr.
1024Täzeje
serdar123 [279s]
31.03.2019 / 19:07:46
+0
serdar123, Hich bir adama dirika owulup goshgy yazylmaz onyn ady bashga zatdyr. Sana gysgajyk yatladayyn 10 15 yyl mundan on birine durman goshgy yazylyardy. Shol yazyanlar shuwagt name uchin shol hakda goshgy yazanoklar. Sebabi olaryn yazmasyny maksady gadyr goymak daldi. Bashga zatdy. Ay borda dos dushunen dushuner dushunmeyanem oz yolyna dowam eder.

Soňky teswirler

Alcak yigide.


Ajayyp goshgy... dowamy
Gosgular dunyasi | Alcak yigide.
Gumdagly33 (Bu gün, 10:47:51)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow