“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

İň zäherli möÿler - Halanlaryma goş

722Öwreniji
Sergezdan
31.03.2019 / 11:59:51
FOR YOU

+1

Edrenç jandar. Pişikler möyiň islendik görnüşünden hem gorkmaýar. Oýnap-oýnap soňundanam öldiryar.
856Öwreniji
anonimus
31.03.2019 / 12:37:12
+1
Gara dul-urkaçysy erkeginden 3-4 esse uly bolmaly
1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 15:57:25
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+4

jyr bas sahypa

53Özümiziňki
BAY-HAN [194s]
31.03.2019 / 17:29:26
+0
zver1, Gorkdunmy
1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 17:45:41
+1
1024Täzeje
serdar123
31.03.2019 / 20:02:07
+2
Dos oylenmansin oytyan. Oylenen bolsan in zaherli moyi gorerdin.:-)

612Öwreniji
###zM
31.03.2019 / 22:07:03
+2
serdar123, şäwelenp gülýän smaýlik
53Özümiziňki
BAY-HAN [194s]
31.03.2019 / 23:24:15
+0
serdar123,
558Özümiziňki
Золушка
31.03.2019 / 22:15:16
Терпения ключ от рая

+1

Gorkunchlar..öñ ertir.comda sheyle zatlar kop goyadyn👍

53Özümiziňki
BAY-HAN [194s]
31.03.2019 / 23:23:39
+0
Золушка, Men ertir.comda yokdym, yurekdeşde goyyardym
666Betinden
Malvina
05.04.2019 / 23:37:01
kiçijek ynam

+1

Allajan gorasyn.
214Özümiziňki
pamyk [251s]
06.04.2019 / 04:38:54
+0
hudaysaklasyn beyle jandarlardan
805Betinden
Aýka
06.04.2019 / 06:19:20
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+0

Çalt çaltdan yöreyan möyler has gorkunç.
805Betinden
Aýka
06.04.2019 / 06:20:20
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+1

++++Minnetdar yetirenine seresap bolmakda peyda bar
105Täzeje
HOSHNIYET
15.04.2019 / 18:42:25
+0
Ajayyp tema ucin sagbolun.

Soňky teswirler

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy

Bukulyň


Dos seni tanamok yone senin etyanin batyrlyk dal, gaty gorme welin senin etyanin pankatyorlyk. Duyn mertsirap,yigitsirap, bir giden zat yazyp, bugunem adamlara agzyndan gelenini diymek batyrlyk daldir... dowamy
Erkin mowzuklar | Bukulyň
serdar123 (Bu gün, 10:53:49)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow