“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Kerim Gurbannepesow___Ömrüñ manysy - Halanlarymdan poz

805Betinden
Aýka
31.03.2019 / 02:59:45
Puluñ köp bolsa adamlar seni tanar. Puluñ yok wagty sen adamlary tanarsyn.

+2

Käte ejiz bolýaň adam diýen zat:
Şonda gelip derdiň soraşan gerek.

Gerek gerek

1534Öwreniji
Mylayym..
31.03.2019 / 03:11:15
+2
Beyik sahyrymyz K.Gurbannepesowyn gosgulary gaty gowy .Sag bol etireninize Ayka.minnetdar
1083Gytyndan
zver1
31.03.2019 / 08:42:07
Ýeke dilegim duşmanyma akyl ber!!! ALLAM

+0

195Gerekli
Topban
31.03.2019 / 12:49:56
+0
Rahman aýdym ediwem aýdypdy muny. Goşgyň eýesini bilemokdym
670Özümiziňki
CharyDeejay
31.03.2019 / 15:06:09
+0
KERIM AGAN GOWJA GOSGULARY BAR
481Gytyndan
Olýa
31.03.2019 / 15:18:50
Sabyrly ynsan hemise bagtly durmusyn eyesi bolýandyr

+0

Kerim Gurbannepesowyn gosgularynyn hemmesinem gowy goryan.Sag bol yetirenin ucin.

Soňky teswirler

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow