“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

gidäý... - Halanlarymdan poz

213Özümiziňki
XalmuradoFF
07.11.2018 / 09:41:27
Yzarlaaaaa

+1

sagbol yetirenine gowy eken
61Betinden
Oraz
07.11.2018 / 09:43:53
Написано пером - не вырубишь топором

+0

Özä gowuja goshgy eken.
271Betinden
Friendship
07.11.2018 / 11:13:05
"Her setirim ruhumdaky ýaramdyr..."

+1

Goşgy Mukam Muhamowyňky. Ýöne entek yzy bar bolmaly bu goşgyň. Häzir ýadyma salyp bilsem, goýaryn.
283Betinden
reSpect!
07.11.2018 / 11:19:35
nik özgertmäne mejbur edenler.. by reSpect! :)

+1

Friendship, gardash gayrat et, yzyny tapyp goysana shunun, gowja goshgy eken yzyny bilsek gowy bolardy

Soňky teswirler

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)

Çynnakay soygi


Men pikirimce duynki onnunki yaz yagsy barda jala gelen yaly😀😀... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:35:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow