“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Kerim Gurbannepesow soygi gosgy - Halanlaryma goş

111Öwreniji
Ependi
21.03.2019 / 18:27:35
+1
Bagyshlan welin, bu goshgy Kerim agan goshgusy dalde, bashga yurtly, atly bir shahyrynky bolmalydy. Ady yadymda dal, Kerim aga bu goshgyny dine turkmenca terjime edyar.

Bir yazgysynda, tankytcy yazyjylan birine shu goshgyny "ozum duzdum" diyip yalandan aldap, oyun edip okap beryar. Tankytcy yazyjam bu goshgyny okap oz nagileligini aydyar Kerim shahyra. "Kerim, tanalyan shahyr, uly shahyr, beyle suwjuk goshgulary yazmasan gowy bolaymasa" diyyar. Kerim agada "bolyar" diyip yylgyran bolyar. Onun okan goshgusy bolsa, beyik Wenger yazyjysy Petefin goshgusydygyny aytmayar.

Ynanmasanyz Kerim Gurbannepesowyn "Shahyryn gozi" kitabyndaky "Tomus yazgylary" diyen yatlamalarynda bardyr. Yalnyshan bolsamam bagyshlan.

111Öwreniji
Ependi
21.03.2019 / 18:29:44
+0
Yagny, Kerim aga "oz goshgym" diyip tankytcy dostuny synaga salyar.
374Täzeje
181200
16.04.2019 / 01:55:00
+0
Ependi,
sag bol dos men Kerim agaňkydyr öydup yordum
1014Özümiziňki
Au**t
21.03.2019 / 18:44:52
+1
Kerim aga obycno gurlandede sozleri gosgy yaly bolup cykyandyr . Ussat
1420Özümiziňki
Ruhnama
16.04.2019 / 03:42:37
+0
Mana adminin hasabyny berayin hayst dostlar aramyzda haramlar barda
680Öwreniji
Mekirje
16.04.2019 / 04:07:48
Не родись красиво-родись счастливо

+0

Sag bol gowy gosgy eken

Soňky teswirler

Bukulyň


serdar123, hahahaha. Meniň erbet niýetim ýok. Hiç haçanam bolmaz :) :dovolen:... dowamy
Erkin mowzuklar | Bukulyň
Yolagchy (Bu gün, 11:39:01)

Sen gürrüñ gozgarsyñ goñşyñ gyzyndan.


Durdyeva, bagyshla..!... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Bolya zyýany ýok:) yenede yyldyzlardan yetirip dur)... dowamy

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow