“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

"DOSTLUKDA BIR GÜN" BÄSLEŞIK...(1-nji tapgyr) ....🏃🏃🏃🏃 - Halanlaryma goş

726Täzeje
Ajap gelin 1
14.03.2019 / 14:52:49
+7
Sag amanja alyp cyk jigim

727Gytyndan
another
14.03.2019 / 18:08:53
+3
Ajap gelin 1, 😆
940Gerekli
TNT [37s]
14.03.2019 / 14:57:32
+7
Hany suratlar nirede?

940Gerekli
TNT [37s]
14.03.2019 / 15:01:48
+7
TNT, a suratlar temada ekeni son achylly suratlar
Gulkinch suratlar
Men G surata ses beryan
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:03:30
+6
OKA za OKA diýmeli weli, deň bolmaýyn ... menä D ses berjek däl, sebäbi seni oňa deňämok
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:05:13
+5
TNT,
940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 15:18:55
+6
Menzetmeyanin uchin minnetdar
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:19:55
+6
622Gerekli
1998
14.03.2019 / 17:23:48
+5
Atakaka suratdaka gaty gorenokdami
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 17:27:47
+4
ana ele düşdi
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 17:28:15
+5
ýokla, men çagany depip dursalaram gülýänä
170Hakyky dost
Durdyeva
14.03.2019 / 18:58:04
+4
Yerine dusupdir oza sol
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:05:37
Düýnki güne toba, şu güne sežde, ertire doga ýagşy!

+6

A iň gülkinçi we bolup biläýjek zat
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:07:05
+7
Ikinji surata güldümaý. Iň soňky suraty aýtsana

940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 15:09:17
+5
.vkus.granata.,
828Gold
#Anonimka [4s]
14.03.2019 / 15:12:39
+6
.vkus.granata., ikinji surat jüpüne düşüpdir geräm
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:14:24
+5
hakyky. Iň güldüreni şo surat
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:22:13
+5
.vkus.granata., Rehmetem balaksyz ekenaý
195Gerekli
Topban
14.03.2019 / 15:34:36
+6
Biziň bir aýakda bar birinde ýogaý slansymr nämemi
940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 15:37:36
+6
Suraty jupune dushupdir
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:39:21
+5
üns beren zadyňyzy
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:40:46
+5
Rehmetiňkiden gowa her nämede bolsa
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:41:25
+4
Hakyky
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:45:23
+3
biri basandyr gonça
195Gerekli
Topban
14.03.2019 / 15:46:32
+5
Aýtgy bar dämaý "balaksyz ekeniňaý" dp
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:47:37
+3
aha, şermendelere aýdylýar, ýöne men hakyky balagy barada
940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 15:48:38
+4
Topbana bir zada berip dur
373Gold
SerVi
14.03.2019 / 15:24:11
gùlip ýaşań,gúl ýúzùñiz solmasyn)))

+7

A . B. G. H . I.. su suratlar has prikol gulup hezil etdim molodess agzalar

622Gerekli
1998
14.03.2019 / 17:19:04
+5
SerVi,
Menem $olara balet yagny ses beryan
373Gold
SerVi
14.03.2019 / 17:27:14
+4
molodesss gaty gulkunçdir gorseñ
yone armaaaaaan bir ikisany suratyn sozlerine dusunmedm gowy gorunmedi
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 17:30:42
+4
Anonimkaň soňky pikirlerinde bar hemme suratlaram, gowy görünýär şonda
373Gold
SerVi
14.03.2019 / 17:48:56
+4
Kop sagbol ATA aga
1332Täzeje
MeDuzZza♥
14.03.2019 / 15:29:03
+6
Bl*tleriñ meni edip goyanlaryny

292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:42:49
+4
MeDuzZza♥, edil özüň bolaýypdyrmy?
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:44:35
+4
doganjyklaryny diýiňsene
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 15:45:49
+4
940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 15:50:16
+4
MeDuzZza♥, gachmada
214Özümiziňki
pamyk
14.03.2019 / 15:31:22
+5
Mena kopisiniñ yazgylaryny okap bilmedim görnuksiz bolanlygy ün hemmede şeylemika

50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 15:43:09
+4
pamyk, pikirlerde bolmaly gowy görünýänleri
214Özümiziňki
pamyk
14.03.2019 / 17:01:04
+4
hä sagboluñ
976Özümiziňki
Seri07 [184s]
14.03.2019 / 15:51:09
GAHARYN YUWDAN PALWAN LEBZIN YUWDAN HAYWAN

+4

gulup hezil etdim hemmeaine ++++++++++
726Täzeje
Ajap gelin 1
14.03.2019 / 15:59:20
+6
Her kim Topban jigimiz agzalsa dine prikol goz onune gelyar oytyan cagalaram sony sorapdyr welin
316Özümiziňki
Bezzza [214s]
14.03.2019 / 16:03:03
+5
Bäääÿ in sonky suratdakyn sümüjegini, sharik bolyp du

622Gerekli
1998
14.03.2019 / 17:22:32
+4
Bezzza,
$o surat yerine du$updir
574Özümiziňki
Miss_Happy
14.03.2019 / 16:09:03
+6
B,H,I yeniji bolaymaly suratlar ekeni
154Özümiziňki
LIDER.
14.03.2019 / 16:11:33
Прежде чем говорить, убедитесь, что ваш язык соединён с мозгом.

+6

G surata ses beryan, mla bratok genjeme aydayasym gelyaray

50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 16:18:11
+3
LIDER., men hiçle, passany podwodit edesim gelenok
292Özümiziňki
.vkus.granata.
14.03.2019 / 16:39:27
+4
LIDER., gelnejemiz oklaw ulanaýsa, akgamyzyň galkana bardyr
622Gerekli
1998
14.03.2019 / 17:28:23
+3
Ay jana
828Gold
#Anonimka [5s]
14.03.2019 / 16:44:51
Ýylgyryşlara seredip ýylgyrýan..........

+4

Garaz namede bolsa mana azar bermandirle

316Özümiziňki
Bezzza [215s]
14.03.2019 / 16:47:25
+5
#Anonimka, boyny medallan agramyndan yere degjek bolup duran elyetmez gorjekdinmi
828Gold
#Anonimka [5s]
14.03.2019 / 16:49:35
+3
goye
940Gerekli
TNT [39s]
14.03.2019 / 17:03:33
+4
Gowy idea
316Özümiziňki
Bezzza [215s]
14.03.2019 / 17:04:30
+4
Bilyana ozun
188Özümiziňki
erklije [42s]
14.03.2019 / 17:25:24
Perisdejik

+4

Men H surata ses beryan hemmesi hem gowy suratlar hemmanize ustunlik
419Gerekli
Алыхроз [7s]
14.03.2019 / 17:53:18
Sen hiç ejizleme, Durmuş kyndyr ejizlere!!!

+5

B,F,G
170Hakyky dost
Durdyeva
14.03.2019 / 18:03:37
Любви достойно толка мама!!!!

+4

G surata ses berdim

50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 18:05:41
+4
Durdyeva, bolan wakamy
940Gerekli
TNT [39s]
14.03.2019 / 18:10:47
+4
Atakaka,
Bolan waka yazjak diyya
170Hakyky dost
Durdyeva
14.03.2019 / 19:00:35
+4
bolan bolmagy ahmal
192Özümiziňki
barca
15.03.2019 / 00:15:05
+4
Ikinji suraty )
793Täzeje
Sofia
15.03.2019 / 01:42:52
За каждой успешной женщиной стоит предательство мужчин.

+3

Bet bolupdyr tuweleme! H bn B suratlan awtorlaryny bilesim gelya indi.
25Gerekli
ГДЕ ТЫ
15.03.2019 / 07:13:41
+4
A
596Gerekli
Gürgençli [2s]
15.03.2019 / 07:18:04
Ala bilmez, ýolbars ogly Türkmeniň

+2

😂😂😂😂

Soňky teswirler

"Gyz haty"


:plak:... dowamy
Hekayalar | "Gyz haty"
Guvanch (Bu gün, 20:13:56)

Bolmady!


her kimin yuregine gora ynsap bersinda Allam... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Mahirlije (Bu gün, 20:12:43)

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)

Owadan bolmak...


:-O:-Io_O, howa dogry aytyan menem sony dusundirjek bolyanda... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:10:17)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter