“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Edebiýat | Rowaýatlar

Baky nebisli - Halanlaryma goş

622Gerekli
1998
14.03.2019 / 09:50:48
+4
Oran gowy agam super

940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 12:56:30
+2
1998, super puper diyjek bollunmy?
622Gerekli
1998
14.03.2019 / 12:57:49
+3
Yok
940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 13:00:00
+2
1998, onno name?
622Gerekli
1998
14.03.2019 / 13:01:17
+3
сказал: всё отлично
940Gerekli
TNT [38s]
14.03.2019 / 13:09:04
+1
Shey diya
727Gytyndan
another
14.03.2019 / 18:04:36
+1
1998, tuweleme
622Gerekli
1998
14.03.2019 / 18:56:16
+0
Что случилось
726Täzeje
Ajap gelin 1
14.03.2019 / 11:30:04
+1
Adam nabsinden bir one dusmesin her zadynam caky yagsy.Sag bolun Atakaka gyzykly rowayat un
976Özümiziňki
Seri07
14.03.2019 / 11:52:12
GAHARYN YUWDAN PALWAN LEBZIN YUWDAN HAYWAN

+3

1083Özümiziňki
zver1
14.03.2019 / 12:36:14
+3
yaltanman okadym gaty gyzykly # ATAKAKA

940Gerekli
TNT [39s]
14.03.2019 / 12:58:49
+2
zver1, goshulyan
373Gold
SerVi
14.03.2019 / 12:48:48
gùlip ýaşań,gúl ýúzùñiz solmasyn)))

+1

Minnetdar ATA aga
718Täzeje
Suey [90s]
14.03.2019 / 13:05:29
лучше умереть стоя, чем жить на коленях

+1

Tapan puluny sowup günde toŷ etseñemä biriñ iki bolmaz. Azajyk gysykrak bolmaly gerek ŷerinde

622Gerekli
1998
14.03.2019 / 17:11:20
+1
Suey,
молодец а вы правильно говорил
1014Öwreniji
Au**t
14.03.2019 / 16:44:52
+2
Nebis kop adamyn durmusyna, masgalasyna zyyan berdi. Nebis zerarly abrayly, sylagly adamlar masgara boldylar. Hemme Nebisini onune dusurenlere seyle dow dussun

622Gerekli
1998
14.03.2019 / 17:11:48
+2
Au**t,
великолепно
727Gytyndan
another
14.03.2019 / 18:05:13
+2
Au**t, mlds
596Gerekli
Gürgençli
15.03.2019 / 08:09:30
Ala bilmez, ýolbars ogly Türkmeniň

+0

Nebis ýaman zadow. Şuňa meňzeş husytlar hakynda «Husytlar barada kitap» atly kitap hem bar, okamap görmegi maslahat berýän.

596Gerekli
Gürgençli
15.03.2019 / 08:10:28
+0
Okap (düzediş)
1234Öwreniji
Enesh [15s]
17.03.2019 / 21:42:19
Mashgalam-bash galam!

+0

minnetdar manyly hem ajayyp eken

Soňky teswirler

Öz düşünjäm.


gaty gowy... dowamy
Erkin mowzuklar | Öz düşünjäm.
aysa (Bu gün, 19:59:17)

DURMUŞ PENJIRESI ( 2)


manyly sozler eken... dowamy
Dürdäne setirler | DURMUŞ PENJIRESI ( 2)
Mahirlije (Bu gün, 19:50:30)

Tankytlanan we tankyntlanjak goşgy. Emma şahyryň öz goşgysy.


Umman,... dowamy

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter