“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Dünýä juda mätäç merde - Halanlaryma goş

805Gytyndan
Aýka
14.03.2019 / 05:59:08
ALLAH bersin päli ýamanyn belasyny. ALLAH bersin yagşy pälliñ sogabyny

+3

Guly bolma men-menligiň, Ýokdur diýme, bardyr kemiň

805Gytyndan
Aýka
14.03.2019 / 05:59:53
+4
Aýka ❁✿, juda yerine dusen setirler
373Gold
SerVi
14.03.2019 / 06:18:41
+2
Aýka ❁✿,
dogry oran ajayyp gosgy sagbol paylasanyna
727Gytyndan
another
14.03.2019 / 18:05:40
+1
Aýka ❁✿, tuweleme
805Gytyndan
Aýka
15.03.2019 / 01:06:57
+0
Aýka ❁✿, Agyr ýükler çekdi gerden, Haka sygnyp gezdim her dem. Eý takdyrym, gora şerden, Duçar etme peläkete.
Bu setirem gowy
50Gold
ATAKAKA ۞
14.03.2019 / 08:05:03
Düýnki güne toba, şu güne sežde, ertire doga ýagşy!

+1

Dag ýarýanam bolsa demiň
Mätäçsiň sen hemaýata.

805Gytyndan
Aýka
15.03.2019 / 01:09:21
+1
☪ ATAKAKA ۞, Hakyky her kim bir zada matac
yurejige gija galdynda belki inniki mowzuklarda
50Gold
ATAKAKA ۞
15.03.2019 / 10:32:34
+0
zyýany ýok
170Hakyky dost
Durdyeva [20s]
14.03.2019 / 08:23:00
Любви достойно толка мама!!!!

+0

Hakyky yazlan setirler
622Gerekli
1998
14.03.2019 / 10:00:26
+0
Oran manyly
104Gold
Nazenin
15.03.2019 / 10:42:28
+1
Durky bn many, öwüt ündewe ýugurlan. Goshgy okan ýaly bolaýýañ.

Soňky teswirler

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)

Öýkelek gyz.


Alla kuwwat bersin! diyaymeli awtora. Su zatlara kayyl boljaklaram bar ekenay. Oglanlan soygusi gaty guycli bolmalylay)... dowamy
Gosgular dunyasi | Öýkelek gyz.
Au**t (Bu gün, 19:12:44)

Oglanlara maslahatym!!!


Au**t, ++++++... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
another (Bu gün, 19:06:15)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter