“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Men Sana Bagtly Geljegi Berjek! - Halanlarymdan poz

1058Özümiziňki
Firuza
13.03.2019 / 11:42:58
Adamlary bilesdiryan-duygular;ayyryan hem bolsa pikirlerdir.

+1

Tuweleme tuweleme galamyn ucy yiti bolsun
934Özümiziňki
#Allamyradow
13.03.2019 / 12:57:36
" Sylayan yagdayyma dushunip gecyani... "

+1

805Gytyndan
Aýka
13.03.2019 / 13:15:41
ALLAH bersin päli ýamanyn belasyny. ALLAH bersin yagşy pälliñ sogabyny

+1

Senem şol yanyp yazyp yorsun
Soygu derdinden sena shahyram cykjak
373Gold
SerVi
13.03.2019 / 13:21:02
gùlip ýaşań,gúl ýúzùñiz solmasyn)))

+1

Söygide hiç yanmañ bir birnize wepaly mydam bagtly yasañ
Shu söygi adamy shahyr edyani gaty çynow
316Özümiziňki
Bezzza [47s]
14.03.2019 / 12:20:26
+0
Öñem biri anakonda tutyan eken, anakonda beryan tut yapraklary: Gyw Ependi tabagyny gacyraydynmy diyipdir , Ependem: Shundan adam bolmaz 10 instituty gutarsada adam bolmaz, hana milyon sany at bar shon munjek boljak bolyar diyyamish yha yha ooo

Soňky teswirler

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)

Owadan bolmak...


:-O:-Io_O, howa dogry aytyan menem sony dusundirjek bolyanda... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:10:17)

Bolmady!


:clapping:... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Beauty (Bu gün, 20:09:13)

Bolmady!


:kul2:... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
erklije (Bu gün, 20:07:18)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter