“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Edebiýat | Hekayalar

Häsiýetim üýtgemedi - Halanlarymdan poz

596Gerekli
Gürgençli
13.03.2019 / 07:14:59
Ala bilmez, ýolbars ogly Türkmeniň

+4

Herkim herhilli zatdan gorkýada.

373Gold
SerVi
13.03.2019 / 09:49:19
+3
Gürgençli,
dogry ilki kim teswir yazsa šona yurejik goyandyryn men
596Gerekli
Gürgençli
13.03.2019 / 10:02:36
+2
Sagboluň
722Täzeje
Sergezdan
13.03.2019 / 12:28:52
+1
Ýolbarsdan gorkamok, ýöne As, eşek ýassyk, ataýrydan gorkýan. Gurbagadan o diyen gorkamok. )
373Gold
SerVi
13.03.2019 / 12:44:03
+1
Hay berekella siza hakyky batyr ekeniniz
940Gerekli
TNT [1s]
13.03.2019 / 12:23:30
+3
Okap otyrkam yylgyrypdyryn

373Gold
SerVi
13.03.2019 / 12:42:10
+1
TNT,
čala yylgyran bolsanyz bolyala bu gezek yurjikden gija galdynyz wagtnda gelmelidz
940Gerekli
TNT [1s]
13.03.2019 / 12:47:33
+3
Esasy zat yurejik dal esasy zat owadan yylgyrysh
722Täzeje
Sergezdan
13.03.2019 / 12:30:48
FOR YOU

+2

Iň söýýan jandarym pişijek, onyň myrryldysy norkotik keypini beryar )

805Gytyndan
Aýka
13.03.2019 / 13:03:16
+1
Sergezdan, menem halaynym pişijekler onnada owadan her hiljek bolup uklayan pişijekleri has gowy goryan
420Gold
İdril
13.03.2019 / 12:39:04
Sadece adımı biliyorsun hikayemi degil

+2

Mena umuman halamayan gorkyan zadym yok diyen yaly
805Gytyndan
Aýka
13.03.2019 / 13:01:46
ALLAH bersin päli ýamanyn belasyny. ALLAH bersin yagşy pälliñ sogabyny

+1

Syçan we gurbagadan gorkamok
Azajyk asdan goryan yone has çetirtgeden goryan

Soňky teswirler

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)

Öýkelek gyz.


Alla kuwwat bersin! diyaymeli awtora. Su zatlara kayyl boljaklaram bar ekenay. Oglanlan soygusi gaty guycli bolmalylay)... dowamy
Gosgular dunyasi | Öýkelek gyz.
Au**t (Bu gün, 19:12:44)

Oglanlara maslahatym!!!


Au**t, ++++++... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
another (Bu gün, 19:06:15)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter