“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Edebiýat | Gosgular dunyasi

Kerim Gurbannepesow - Halanlaryma goş

1000Gerekli
Mekkan
13.03.2019 / 05:28:54
Özuni beyik saýan akmakdyr ALLAHDAN BEYIK ZAT YOKDYR

+2

Dunyagozel hey Dunyagozel

596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:07:29
+2
Mekkan,
596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:10:06
Ala bilmez, ýolbars ogly Türkmeniň

+0

Seň mähriňden 1000 gradus
Gyzgyn ýeter ile, gözel.

Mähri şo derejede güýçlimika?

596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:11:45
+0
Statusymyň reňki gyzyl bolmalydyla, gök bolupdyr.
170Hakyky dost
Durdyeva
13.03.2019 / 10:13:53
+2
Gürgençli, ovadan bolupdyr gayta
1000Gerekli
Mekkan
13.03.2019 / 10:14:17
+1
Gürgençli, mahri yakyp baryan bolmalydaa
1000Gerekli
Mekkan
13.03.2019 / 10:15:42
+1
Gürgençli, erbet dal reñk uytgeşijek bolupdyr how
596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:16:51
+0
Baýdakda göliň reňki gyzyla. Menem baýdak bilen göliň reňkine meňzedäýjekdimda
596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:17:56
+0
1000 gradus bilenmi ýa w şoke
596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:19:58
+0
Kerim şahyryň goşgysynyň üstünden gülýäňmi diýip gaharlanmaň ýöne degişmedir
1000Gerekli
Mekkan
13.03.2019 / 10:21:03
+0
Gürgençli, ay entak yanyna barmaka yakyandyr nazi betje sesi bile
1000Gerekli
Mekkan
13.03.2019 / 10:22:27
+0
Gürgençli, men dusunyan degişmane ya başgalary?
Bas il bile işimiz yok dost
596Gerekli
Gürgençli [41s]
13.03.2019 / 10:22:49
+0
Mmbäh, olar ýaly gyzy göz öňüne getirmegem kyn

Soňky teswirler

Ajaÿyp setirler❤️


oran manyly aydylan sozler hersinin anyrsynda uly many hakykat bar... dowamy
Dürdäne setirler | Ajaÿyp setirler❤️
Mahirlije (Bu gün, 20:25:16)

"Gyz haty"


:plak:... dowamy
Hekayalar | "Gyz haty"
Guvanch (Bu gün, 20:13:56)

Bolmady!


her kimin yuregine gora ynsap bersinda Allam... dowamy
Gosgular dunyasi | Bolmady!
Mahirlije (Bu gün, 20:12:43)

Oglanlara maslahatym!!!


😂😂😂😂... dowamy
Erkin mowzuklar | Oglanlara maslahatym!!!
Gürgençli (Bu gün, 20:11:41)

Owadan bolmak...


Onsanam Alla her kimin ozine gora owadanlyk beripdira... dowamy
Erkin mowzuklar | Owadan bolmak...
Mahirlije (Bu gün, 20:11:06)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter