“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Ýüzüňe seredip häsiýetiñi tanamak! - Halanlaryma goş

320Özümiziňki
Guvanjovna
25.01.2019 / 17:44:43
+0
beyle ajayyp temany hem halaman bolarmy?elbetde,HALADYM

727Gytyndan
another
26.01.2019 / 15:04:55
+0
Guvanjovna, sheyledirle
727Gytyndan
another
26.01.2019 / 15:05:29
when a say I love you forover, forover is the rest of my life

+0

sag bol sheyle zatlary yetirip dur!
834Täzeje
Kerkilimen98
26.01.2019 / 15:33:01
+0
Sag bol ýetirenin ucin!
481Gold
Olýa
26.01.2019 / 15:53:01
+0
Gaty gyzykly zatlary tapyanay senem.
705Özümiziňki
Enka
26.01.2019 / 16:20:16
+1
Betoglan senä gaty ökdeläpsiñ?!Seni geçip bolmaýar indi
304Gytyndan
Tolkun
26.01.2019 / 17:01:42
Ertirki halat üçin häzirki halatyňa garama. TOLKUN

+0

Bet oglan dost, bet mowzugy açanyň üçin elleriňe saglyk!
304Gytyndan
Tolkun
26.01.2019 / 17:04:50
Ertirki halat üçin häzirki halatyňa garama. TOLKUN

+0

Meniň ýüzüm 2-nji aýdylanlara kybap bähh dogrydanam
940Gerekli
TNT [23s]
15.03.2019 / 12:51:00
+1
Mena oz yuzumi tapmadym

Soňky teswirler

DURMUŞ PENJIRESI ( 2)


manyly sozler eken... dowamy
Dürdäne setirler | DURMUŞ PENJIRESI ( 2)
Mahirlije (Bu gün, 19:50:30)

Tankytlanan we tankyntlanjak goşgy. Emma şahyryň öz goşgysy.


Umman,... dowamy

Içimizdäki jyn


Gerceknazar "Go$gylar ýazdyrar içimizdäki jyn" Jynlar esasan ejiz adamlaryň içine girýär we ony dolandyrýar. Içine jyn giren adam düzüw iş etmez — diýip okapdym eger şol okan sözlerim dogry bol... dowamy
Gosgular dunyasi | Içimizdäki jyn
anonimus (Bu gün, 19:37:32)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" 🚂🍁(dowamy)


Dowamy yokmy Alla herna soñymyzy gowy etsin... dowamy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)


Nαche okαsαnαm αz gynαnchly we gyzykly wαkα sαg bolun yetrenniz uchin gozlαp yordum... dowamy
Gyzykly wakalar | "OTLUDAKY DUŞUŞYK" (dovamy)
nurgul (Bu gün, 19:15:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter