“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

"Gitme!... Ýok, gidiber indi!" - Halanlaryma goş

170Hakyky dost
Selbi
02.10.2018 / 18:32:09
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+1

Sonun ucin gitjek dal hic
61Betinden
Oraz_turkmen
02.10.2018 / 18:58:15
Написано пером - не вырубишь топором

+2

Senden gowyny tapýan bolsa gününden añryk gitsinle
213Özümiziňki
XalmuradoFF
02.10.2018 / 19:34:59
Yzarlaaaaa

+1

tuweleme ozin duzdunmi
104Özümiziňki
Nazenin
02.10.2018 / 21:01:39
+2
gidenler ökünsin.

Soňky teswirler

Alcak yigide.


Ajayyp goshgy... dowamy
Gosgular dunyasi | Alcak yigide.
Gumdagly33 (Bu gün, 10:47:51)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow