“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

"SÖÝEN ÝIGDIŇ BAGTLY ETMEK ISLESEŇ" - Halanlarymdan poz

Gytyndan
Dilbernaz
02.10.2018 / 13:06:44
+0
Bu goşgu-da, birinji gezek "Dostlukda"
170Hakyky dost
Selbi
02.10.2018 / 13:21:47
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+1

Mynasyp adam tapylsady
Gytyndan
Dilbernaz
02.10.2018 / 13:31:46
+1
Wagty-nesibesi gelse, mynasybyny Alla ýetir, Selbiş! Bu saňa:-
39Özümiziňki
Yslam9546
02.10.2018 / 14:03:13
Ýoluň egriliginden däl, päliň egriliginden gork !!

+0

39Özümiziňki
Yslam9546
02.10.2018 / 14:04:22
Ýoluň egriliginden däl, päliň egriliginden gork !!

+0

195Gerekli
Topban
03.10.2018 / 14:54:46
+2
Selbi,
61Betinden
Oraz_turkmen
03.10.2018 / 16:26:19
Написано пером - не вырубишь топором

+1

Adam pahyryñ mañlaýyndan gowusy bir çykawersin
170Hakyky dost
Selbi
03.10.2018 / 17:09:56
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+0

Dogry belleyan

Soňky teswirler

Şeýdip, adamzat öz progresine tarap barýar.


Gawy bolekler... dowamy

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow