“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

"DIÝDIŇ" - Halanlaryma goş

170Hakyky dost
Selbi
02.10.2018 / 12:16:07
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+2

Ynanmaly dal hic sonun ucin
Gytyndan
Dilbernaz
02.10.2018 / 12:19:41
+3
Şu goşgym üçin utanyp, iki ýyl hiç ýere hödür edemokdym. Birinji sapar "Dostlukda"
61Betinden
Oraz_turkmen
02.10.2018 / 12:27:10
Написано пером - не вырубишь топором

+1

Dilbernaz, Egisgin derdiñi diýgin gizleme
104Özümiziňki
Nazenin
02.10.2018 / 12:31:03
+1
Dilbernaz, diymek gosgyn ilkinji okyjylary biz ekenik. Minnetdar, galamyn yiti bolsun.
138Täzeje
Alemdar
02.10.2018 / 13:54:33
+1
Ayjayp goşgy
24Täzeje
Melike
02.10.2018 / 14:14:39
"LÄ ILÄHE ILLALLAH"

+0

Minnetdar
109Gerekli
Mr.Banan
02.10.2018 / 22:05:12
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+0

Berekella awtor
13Özümiziňki
Hako
02.10.2018 / 22:13:55
+2
Diýseñ şahyrana beýan edilipdir.

Goý, her birimiziñ daşymyzy diñe wepa görkezjek adamlar gurşasyn.
13Özümiziňki
Hako
02.10.2018 / 22:17:18
+2
Selbi, Gaty bir beýle-de bolubermäñ. Bu düşünje bilen ýaşasañyz, bagtyñyzy tapmanjyk geçäýersiñiz. Gowy adamlaram kän-ä. Şonuñ üçin umyt-ynamly bolmaly.
62Öwreniji
A.Janak
03.10.2018 / 22:02:57
+1
Goşgy gynanyçly eken,Hiç wagyt hiçkimi aldamaly däl.
339Özümiziňki
Mergen
08.11.2018 / 12:49:21
+0
Gowy ýazylypdyr, bütün bir sahna...

Soňky teswirler

Alcak yigide.


Ajayyp goshgy... dowamy
Gosgular dunyasi | Alcak yigide.
Gumdagly33 (Bu gün, 10:47:51)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow