“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

"GELIN" - Halanlaryma goş

170Hakyky dost
Selbi
02.10.2018 / 12:10:11
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+0

Undewli
170Hakyky dost
Selbi
02.10.2018 / 12:10:57
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+0

Halamadym gitdida
104Özümiziňki
Nazenin
02.10.2018 / 13:40:07
+1
koop minnetdar. goyyan gosgularynyz bir birinden ajayyp. hemmesini bellap alasym gelip dur.
61Betinden
Oraz_turkmen
02.10.2018 / 16:15:14
Написано пером - не вырубишь топором

+0

Gelin hakda goshgyñyza birhili hosh ýakýaraý
195Gerekli
Topban
03.10.2018 / 14:53:17
+1
Öýlenmeli özä

Soňky teswirler

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


erklije, yok gowy yone pikirlere gecdimda... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
Ruhnama (Bu gün, 10:44:13)

Syrly hekaýa 2-nji bölüm


Ruhnama öz tewsirini galdyrmansyn näme bu gezegm gowy bolmandyrmy?... dowamy
Hekayalar | Syrly hekaýa 2-nji bölüm
EMMA (Bu gün, 10:39:48)

Bulary hemmeler bilmeýär.Başga Planetalylar barada


:clapping:... dowamy

Çynnakay soygi


Birhilek birhilek hekayada... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:36:44)

Çynnakay soygi


Men pikirimce duynki onnunki yaz yagsy barda jala gelen yaly😀😀... dowamy
Hekayalar | Çynnakay soygi
Ruhnama (Bu gün, 10:35:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow