“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!
Sargamaly.com - exclusive isleg boyunca harytlar. Tel daslar, pasport daslar, breloklar we beyleki harytlar sana garaşýar!

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

"GÖK ASMANDAN MEKAN TUTAN AKJA GUŞ" - Halanlarymdan poz

104Özümiziňki
Nazenin
30.09.2018 / 21:16:23
+0
Sen örteme meni, undamok seni,
Ýanyña uçur-da, alyp git meni!

gowy yazlypdyr, jemlemesi hasam gowy.
104Özümiziňki
Nazenin
30.09.2018 / 21:17:11
+0
galamynyz yiti bolsun!
61Betinden
Oraz_turkmen
30.09.2018 / 21:41:35
Написано пером - не вырубишь топором

+0

Gowuja ýazylypdyr sagja bol
213Özümiziňki
XalmuradoFF
30.09.2018 / 21:46:38
Yzarlaaaaa

+0

Nazenine goshulyan dowamly bolsun
170Hakyky dost
Selbi [6s]
30.09.2018 / 22:22:07
Храни спокойствие,даже когда внутри бушует шторм!

+0

Nasyja yazylan
109Gerekli
Mr.Banan
30.09.2018 / 22:25:40
Dost - kynchylykda ozuni tanadar. Heley - garyplykda...

+0

Berekella haladym
13Özümiziňki
Hako
30.09.2018 / 23:02:45
+1
Siz bu formada-da goşgy düzýän ekeniñiz-ä. :1296:
Gytyndan
Dilbernaz
01.10.2018 / 05:10:17
+2
Hako, Ýokla, öwrenjek bolşum şu
213Özümiziňki
XalmuradoFF
01.10.2018 / 05:13:16
Yzarlaaaaa

+0

ir turupsynlaDilbernaz,
13Özümiziňki
Hako
01.10.2018 / 05:36:07
+0
Dilbernaz, Ýene has gowularyna garaşýarys

Soňky teswirler

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


pamyk, surat goyup bilemoga:( bilsem goyjaga... dowamy

Seni soyemok


gyzada sol sozleri aytmagyna garasyp yoren ekenda... dowamy
Erkin mowzuklar | Seni soyemok
Toyly Meredow (Bu gün, 10:59:41)

Seniñ ýyldyzyn ve otag gùlleriñ


Sagbolun yöne shol gülleriñ suratyny goyanynda bolayjak eken görip esdilmedik gulleri)... dowamy

Başym goýup gijäň gyzgyn demine, Uklasym gelenok meniň ýene-de.


Ajayyp yazylan,gawy shygyr... dowamy

Bukulyň


Dos seni tanamok yone senin etyanin batyrlyk dal, gaty gorme welin senin etyanin pankatyorlyk. Duyn mertsirap,yigitsirap, bir giden zat yazyp, bugunem adamlara agzyndan gelenini diymek batyrlyk daldir... dowamy
Erkin mowzuklar | Bukulyň
serdar123 (Bu gün, 10:53:49)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow